pheventmodulegallery_414

VODA V KRAJINĚ

Přihlášky uzavřeny

Pro nás, obyvatele modré planety, není voda jen nutná potřeba našeho těla, ale též zdroj, z něhož máme prospěch každý den. V domácnostech ji používáme na vaření, uklízení, sprchování a splachování. Voda se používá i při výrobě potravin, oblečení, mobilních telefonů, automobilů a knih. Vodu používáme při stavbě domů, škol a silnic a k vytápění budov a k ochlazování elektráren. Elektřina, kterou vytváříme z vodní energie, osvětluje naše města a domovy. Je též prostředkem, který společnost spojuje a umožňuje přepravu osob a zboží. To, jak tento vzácný zdroj využíváme a jak s ním nakládáme, má bohužel dopad nejen na naše zdraví, ale také na veškerý život, který je na vodě závislý. Když odebíráme vodu ze zdroje a používáme ji, tak téměř vždy měníme její vlastnosti. Napřimujeme koryta řek, stavíme průplavy a kanály, které propojují moře a řeky a budujeme přehrady a hráze, abychom uspokojili svou poptávku po vodě. Řada řek byla fyzicky změněna, což ovlivnilo migraci ryb proti proudu řeky nebo tok sedimentů po proudu. Všechna tato témata jsou součástí nového projektového dne, který vznikl v projektu „Řeka jako učebnice“.

Pro rok 2024 nabízíme program s exkurzí na zdymadlo ve Veletově.

Součástí programu je nejenom exkurze, ale i malý kvíz, ve kterém si zopakujeme jednotlivé pojmy, práci s mapou i regionální vlastivědné znalosti. Po domluvě lze zajistit projektový den i s terénní vycházkou nebo návštěvou Muzea námořní plavby.

Důležité je vše uvádět už při objednávce (viz informace níže).

Klíčová slova: voda jako zdroj, zdymadlo, elektrárna, plavební komora, rybí přechod, vodní doprava, práce s mapou

Termíny: v průběhu měsíce dubna a května, vždy 1 třída / 1 den

Přesné termíny vždy po domluvě, protože propojujeme několik institucí.

Čas: 2–5 vyučovacích hodin

Pro koho: žáky 5. – 9. třídy

Pomůcky: oblečení a obuv do terénu, popř. pláštěnku s sebou

Ceny za program: vždy dle domluvené varianty 

Varianta A: v případě, že nám žáci přijdou pomoci s údržbou Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha, získávají projektový den ZDARMA

Varianta B: 40 až 50 Kč / žák / dle časového rozsahu

Pro omezený počet tříd máme k dispozici i dotovanou dopravu (pouze do vyčerpání příspěvku).

 

Projektový den je možné doplnit terénní procházkou podél Labe na soutok s Doubravou (přibližně 4–5 km podle zvolené trasy) nebo návštěvou Muzea námořní plavby. Po domluvě muzeum v sezóně nabízí i další doplňkové služby (přívoz, plavby „na míru“ atd.). Zde si třídy hradí vstupné a další služby samostatně. Cena je 50 Kč / žák a není přímou součástí našeho programu. Prostory muzea jsou menší, proto je ideální třídu rozdělit na 2 skupiny (muzeum x zdymadlo) a poté skupiny prostřídat.

 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

  Délka konání: projektový den

 • cat

  1.3.2024 - 31.5.2024

 • cat

  Kutnohorsko, Pardubicko

 • cat

  Kapacita: 11/7 , Skupina: 2. stupeň ZŠ

 • cat

  dle rozsahu

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 14.5.2024

Žádné další obrázky.