O nás

Ano, jste zde správně!

Tedy, pokud učíte na střední, základní škole či v mateřské školce. Pokud chcete svým dětem dokázat, že učení nemusí být jenom mučení. Nebo i tehdy, když si řeknete, že s těmi vašimi x-letými darebáky se nedá nic dělat. Ať si to zkusí někdo jiný. I pro Vás jsme tady.

Naše „učení“ sice rovněž dětem předává informace, ale velký důraz je kladen na jejich fantazii a jejich vlastní kreativitu. Tak velký, že děti často zapomenou, že se vlastně učí. Našim krédem je zážitek. Řídíme se známým příslovím, že člověk si zapamatuje 10 % z toho, co slyší, 20 % z toho, co si zapíše a 60 % z toho, co si vyzkouší vlastníma rukama. Proto jsou v našich programech zapojeny nejenom všechny smysly, ale i tvořivé ruce.

Nabízíme nové vzdělávací projekty a programy s regionální a environmentální tématikou i programy zaměřené na ochranu památek a kulturních hodnot. Organizujeme vzdělávací kurzy pro veřejnost a semináře pro pedagogy s akreditací DVPP i akce pro veřejnost.

Těšíme se na setkání POD HORAMI... 

UPOZORNĚNÍ: Osoby, které se zúčastní programů a akcí pořádaných spolkem Pod horami, udělují pořadateli souhlas k pořizování jejich podobizny a k pořizování zvukového či obrazového záznamu a dále souhlas obdržená data z této akce využít v souladu s § 85 a § 89 Občanského zákoníku a šířit je obvyklým a přiměřeným způsobem.

VZ_2013_w

VZ_2016_w

VZ_2017_w

VZ_2018_w

VZ_2019_w

VZ_2020_w

VZ_2021_w