Projekty

Od roku 2013 spolek realizuje vzdělávací projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ. Převažují  témata především s environmentální tématikou.  A velmi žádané jsou i projekty s regionální tématikou. V současné době provozujeme dvě terénní učebny pro výuku dětí v přírodě. První Přírodní učebnu najdete u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a druhou Učebnu v lese a na louce objevíte v zámeckém parku ve Sv. Mikuláši.

 • cat

  Projekty

 • cat

  Semináře

 • cat

  Akce pro veřejnost

 • cat

  Výukové programy

 • cat

  Projektové dny

 • cat

  Řemeslné dílny

Počet programů: 30
pheventmodulegallery_375

zaHRAdní učebna

Projekt zaHRAdní učebna je zaměřen na rozvíjení vzájemné spolupráce spolku Pod horami a MŠ a ZŠ z regionu.

Název zaHRAdní učebna jsme vybrali záměrně, protože právě ta zvýrazněná HRA je pro nás prioritou. Děti se formou hry snadněji učí a lépe si věci zapamatují.

Cíle projektu jsou:

 • 1 nově vybavená vnitřní učebna pro vzdělávací potřeby spolku i ZŠ
 • 24 výukových programů zaměřených na údržbu přírodních učeben. Pro školy, které nemají...
 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

 • cat

  1.2.2022 - 30.11.2022

 • cat

  Kutnohorsko

 • cat

  Kapacita: 17/24 , Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.11.2022


pheventmodulegallery_358

KUTNOHORSKÝ SLABIKÁŘ

Regionální projekt, v kterém výukové programy propojí Kutnou Horu s výukou českého jazyka. Název Slabikář jsme vybrali záměrně. Všichni jsme s ním začínali a šli jsme krok za krokem, písmenko za písmenkem. Stejně tak budou postupovat i děti ZŠ. První program  bude určen pro žáky od. 4. - 6. třídy  a bude zaměřen na rozvíjení slovní zásoby, druhy slov u měleckých slohů, doplňovačky podnětu a přísudku jednoduchého popisu kh osobností i na vlastní vypravování kh událostí....

 • cat

  Téma: Regionální programy

 • cat

 • cat

  1.2.2021 - 31.12.2021

 • cat

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: ZŠ Kutné Hory

 • cat

  30,- Kč / žák

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.12.2021


pheventmodulegallery_343

KOMUNITNÍ ZAHRADA II.

Projekt je postaven na vzájemné spolupráci spolku Pod Horami se školami. Hlavním cílem je více zapojit děti do běžné údržby zahrady a společně rozvíjet Přírodní učebnu u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře i Učebnu v lese ve Svatém Mikuláši. Obě slouží k environmentální výuce dětí ze Středočeského kraje a přilehlých regionů. Předpokládáme, že tím děti získají lepší vztah k místu, které znají a využívají ho pro programy a budou si ho více vážit a chránit...

 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

  Délka konání: 90 min/ 90 min

 • cat

  1.1.2021 - 30.11.2021

 • cat

  Čáslavsko, Kutnohorsko, Pardubicko

 • cat

  Kapacita: 0/24 , Skupina: ZŠ

 • cat

  zdarma

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 30.9.2021


pheventmodulegallery_340

UČENÍ JE HRA

Projekt „Učení je hra“ probíhá v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a motivuje třídy k netradiční výuce.  Vždyť měřit se dá venku i bez pravítka, malovat se dá nejen na čtvrtku a vlastnosti těles nemusíme objevovat jen v učebnici. Cílem je rozšířit spolkovou nabídku o 2 nové výukové programy. Každý z programů je připraven jako hra, která je postavena na mezipředmětové vazbě. Aktivity jsou rozděleny do různých vzdělávacích oblastí ŠVP, vždy úměrně věku. V programech je vždy...

 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

 • cat

  1.2.2020 - 31.12.2020

 • cat

  Kutná Hora

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.12.2020


pheventmodulegallery_341

ZA POKLADY SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Startuje nový vzdělávací projekt spolku Pod horami

            S novým školním rokem startuje také nový vzdělávací projekt „Za tajemstvím sedlecké katedrály“, která je zapsána mezi našimi památkami UNESCO. Spolek Pod horami rozdělil projekt do dvou částí. První část provádí žáky ZŠ vývojem kutnohorské městské části Sedlec pod názvem „Sedlecké proměny“, druhá se pak plně věnuje vlastní...

 • cat

  Téma: Regionální program

 • cat

 • cat

  1.2.2020 - 31.12.2020

 • cat

  Kutná Hora

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.12.2020


pheventmodulegallery_203

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Projekt oživuje vzdělávací nabídku projektových dnů a výukových programů ve spolupráci se záchrannými stanicemi. Školy získají možnost environmentální výuku propojit s mezipředmětovou vazbou a rozšíří výuku o praktickou dílnu zaměřenou na rozvoj manuální zručnosti žáků v jejich ZŠ. Společně tak pomůžeme zvýšit hnízdišť ptáků a úkrytů pro savce v okolí základních škol a tím rozšíříme i biodiverzitu města Kutné Hory. Projektem zároveň...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2019 - 31.12.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_204

JAK SE ŽILO V KUTNÉ HOŘE

Projekt, který rozšiřuje vzdělávací nabídku terénních výukových programů našeho regionu. Žáci v rámci výukových programů poznávají, jak se utvářelo a rozvíjelo město, jak se připojovaly a vznikaly jednotlivé městské části. Uvědomí si, že v Kutné Hoře vždy žila široká paleta sociálních vrstev obyvatelstva. Velmi dobře se žilo vyšším úředníkům, větším řemeslníkům a obchodníkům spolu s příslušníky svobodných povolání jako byli...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2019 - 31.12.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_225

POD HORAMI v terénu

Projekt volně navazuje na projekty Smysluplná zahrada, Učebna v lese a Učebna na louce. Hlavním cílem je poskytnout především terénní ekologickou a regionální výuku dětem MŠ, ZŠ a SŠ pro doplnění jejich výuky. Projekt mohou školy využít i pro volnočasové aktivity.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2018 - 31.10.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ a SŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_224

O POČASÍ MÁME JASNO?

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po propojení výuky přírodních věd s předměty, které jsou pro děti složitější. Školy hledají možnost propojení s projekty, které dětem usnadní lépe pochopit přírodní a fyzikální vědy, např. hravými aktivitami nebo zajímavými pomůckami. Do Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha bude nainstalována školní meteorologická stanice, která bude sloužit pro badatelské terénní programy. Žáci si v...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_223

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM

je název nového projektu pro ZŠ z Kutné Hory. Reaguje na poptávku regionálních výukových programů. V průběhu roku se děti při terénním programů dozví, jak se v Kutné Hoře obchodovalo na jednotlivých tržištích, kde byly masné krámy či chlebové lávky a co prodávaly pekáčové báby. V centru Kutné Hory objevíme i první obchodní domy a vše doplníme příběhy obchodnických rodin. V druhé části Kupecké počty nás čekají zajímavosti o mincích a bankovkách a...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_222

UČEBNA NA LOUCE

Po úspěšném projektu Učebna v lese se nám podařilo získat finanční prostředky na rozšíření učebny u Národního zemědělského muzea na Kačině. Učebna se rozšíří na přilehlou louku o tři nové panely s tématy: včely, hmyz a zemědělství. Opět bude šedá strana panelů věnovaná dospělým a zelená strana bude pro děti. Projekt doplní nové výukové programy pro děti MŠ a ZŠ s dotovanou dopravou. Programy hravě projí muzejní expozice s terénní výukou. Návštěvníci parku...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.1.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_221

SMYSLUPLNÁ ZAHRADA

Projekt Smysluplná zahrada navazuje na již realizovaný projekt Přírodní učebna. V průběhu projektu přeměníme spodní patro učebny. Doposud nevyužívaný prostor představí dětem i veřejnosti staré a méně známé ovocné odrůdy. Květinovo - bylinké patra doplníme o kompostér a vrbičkovou stavbu. Po pozemku bude rozvedena kapková závlaha. V přilehlé blízkosti vznikne i malá relaxační zóna s posezením. Pro Přírodní učebnu vzniknou 3 nové terénní výukové programy a bude připravena i 1 akce pro...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2017 - 30.9.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_219

KUTNÁ HORA (P)O ŠKOLE

Další z projektů, které základním školám v Kutné Hoře nabízejí praktickou výuku regionální historie. V průběhu projektu vzniknou 2 nové výukové programy, tentokrát zaměřené na kutnohorské školství. Chceme představit Kutnou Horu dětem i veřejnosti jako město, které mělo i v historii velmi významné místo ve vzdělávání. Už za doby Jezuitů měla Kutná Hora vyhlášené školství, k němu samozřejmě přispěl i Řád sv. Voršily a i Vysokokostelská škola měla...

 • cat

 • cat

 • cat

  6.2.2017 - 31.12.2017

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ZŠ KH a veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_220

ROK S PŘÍRODOU

Projekt je určen pro rozšíření výuky v nově vybudované Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře. Připraveny budou 3 tematické projektové dny, věnované chráněným živočichům. Projektový dny budou připraveny ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pavlov a prioritou programů bude kontakt se živým živočichem. Projektové dny doplníme školním skupinám i o výtvarnou dílnu.V návaznosti na tyto dny budou připraveny i nové výukové programy, které nabídnout možnost zúčastnit se třídám,...

 • cat

 • cat

 • cat

  6.2.2017 - 31.12.2017

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_218

ZA HOUBOVOU VŮNÍ

Poslední z projektů rozšiřuje a zkvalitňuje kapacitu „zelené učebny“ v zámeckém parku na Kačině o další aspekt – mobilní naučnou stezku. Tentokrát s tématem „Putování za houbovou vůní“. Současně projekt doplní a zkvalitní mobiliář učebny pro terénní výukové programy. Ta bude sloužit především školní a předškolní mládeži. Novým netradičním způsobem využijeme bohatého kulturněhistorického i přírodního potenciálu kačinského zámeckého...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ stř. kraje

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_217

DRUŽINY V POHYBU

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po tématických terénních výukových programech. Naší snahou je realizovat terénní environmentální výchovu ve školních družinách, školních klubech a zájmových kroužcích ve školách na území Kutné Hory a umožnit tak dětem více pohybu při aktivním učení v odpoledních hodinách. Dáváme možnost dětem strávit čas mimo školní budovu. Nejlépe v přírodě, kde...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŠD z Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_216

BOTANIKA POD LUPOU

V průběhu projektu „Botanika pod lupou“ vzniknou minimálně 3 nové výukové programy – Květy, Listy a pletiva a Semena a plody, které přiblíží dětem svět botanické říše. U menších dětí budou programy připravené hravou formou, především na základě vlastních objevů. Pro mateřské školy budou programy propojené s tématy, která malým dětem pomohou lépe pochopit botanická tajemství opylování rostlin, fotosyntézu či rozmnožování dřevin, např. programy Květy a hmyz, Listy a stromy, Plody...

 • cat

 • cat

 • cat

  4.5.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_215

ZELENÁ KUTNÁ HORA

V návaznosti na úspěšné loňské projekty Kutná Hora na talíři a Labyrintem Kutné Hory jsme se rozhodli připravit více regionálních terénních výukových programů pro žáky ZŠ. Rozhodli jsme se rozšířit vzdělávací nabídku o botanické programy, které v naší nabídce doposud chyběly. V průběhu letošního roku vzniknou programy 2 nové terénní programy, které nám toto téma pomohou dětem názorně přiblížit. Program Kutnohorské parky přiblíží dětem jak...

 • cat

 • cat

 • cat

  8.4.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_213

PŘÍRODNÍ UČEBNA

Cílem projektu je vybudování první části přírodní učebny na nevyužívaném pozemku u ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, která bude sloužit k realizaci terénních výukových programů spolku POD HORAMI. V současnosti jsou v areálu školy betonové terasy, většinou porostlé přerostlými jalovci a náletem. Postupně chceme proměnit jednu z teras v první část přírodní učebny, kde bychom získali prostor pro venkovní aktivity. Za pomoci pedagogů, dětí ze školy a místních občanů jej chceme přeměnit v...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ, veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_214

UČEBNA V LESE

Cílem projektu „Učebna v lese“ je vybudovat lesní naučnou stezku v arboretu u zámku Kačina, která bude sloužit k terénní výuce dětí i dospělých při výukových programech i presentovat veřejnosti přírodní a kulturně historické hodnoty zámeckého parku na Kačině, který byl prohlášen evropsky významným územím Natura. Zámecký park Kačina a revitalizované arboretum přeměníme v zelenou učebnu formou informačních panelů, herních a pozorovacích zařízení, která nám pomohou při...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ, veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_212

ZA POZNÁNÍM DO ULIC

Projekt je určen pro žáky kutnohorských základních škol. V rámci terénních výukových programů je zavede na místa spojená s geologickými zajímavostmi Kutné Hory i průmyslovou historií města.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_211

HRÁTKY S ŘEMESLY

Pro žáky základních škol Středočeského a Pardubického kraje připravilo občanské sdružení POD HORAMI za podpory firmy Foxconn nový projekt "HRÁTKY S ŘEMESLY". Projekt přináší do škol řemeslné dílny zaměřené na košíkářství, drátenictví, knihařství a plstění.

 • cat

 • cat

 • cat

  22.9.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_209

KUTNÁ HORA NA TALÍŘI

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy. Žáci obou stupňů ZŠ se mohou těšit na realizaci 2 interiérových výukových programů.V první fázi, která proběhne v květnu a červnu 2015, se zaměříme na zemědělství na Kutnohorsku, v druhé fázi na podzim 2015 pak na ovocnářství a sadovnictví v našem regionu. Programy jsou připraveny s kurátory místních muzeí a jsou zaměřené na regionální výuku. Spadají tedy do „Výchovy k občanství“. Jsou také...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.5.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_210

LABYRINTEM KUTNÉ HORY

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy a představí žákům Kutnou Horu z pohledu geologa (jaro 2015) a průmyslníka (podzim 2015). Žáci se mohou těšit na realizaci interiérových výukových programů, které zároveň doplňují exteriérové komentované vycházky. V případě společné objednávky výukového programu a komentované vycházky získáte zvýhodněnou cenu. Cílem projektu je umožnit žákům poznávat hlouběji místo, kde žijí a studují a posilovat si...
 • cat

 • cat

 • cat

  1.5.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_208

STROMY A KEŘE - poznej je ve hře

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu v mateřských a základních školách v regionu Středočeského kraje. Bude realizován ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Kačině. Pro školy zde budou připravené tři terénní výukové programy o stromech a dřevinách (1 program pro MŠ, 1 program pro 1. stupeň ZŠ, 1 program pro 2. stupeň ZŠ), které zábavnou formou představí žákům pestrost arboreta na Kačině. K programům bude vytvořena a v prostorách NZM instalována výstava...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.9.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ stř. kraje

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_207

ZA PŘÍBĚHY STROMŮ

Doplňující projekt k tématu Stromy a keře, který je zaměřen na obyvatele Kutnohorska. Projekt doplní výstavu v Národním zemědělské muzeu na Kačině besedou ( 20.11.2014) na téma" Významné stromy Kutnohorska a jejich příběhy" a komentovanou vycházkou "Památné aleje Kutnohorska – dědictví krajiny" ( 11.10.2014).

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_205

ETNOHRÁTKY ANEB CESTA KOLEM SVĚTA

Cílem projektu je umožnit žákům kutnohorských základních škol učit se o světovém přírodním bohatství, národech a jejich kulturních pokladech formou prožitku a hry. Tři výukové programy pro děti a pět seminářů pro pedagogy provádí účastníky po jednotlivých kontinentech a seznamují je se zajímavostmi typickými pro dané oblasti, ale zejména s tím, co je jim společné. Pedagogové získají metodické i praktické náměty na realizaci multikulturní výchovy ve výuce...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ II. st.

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_206

ROK NA ZAHRADĚ

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu předškolních dětí mateřských školách v regionu Kutnohorska. Je rozdělen na 4 výukové programy pro děti a 1 seminář pro pedagogické pracovníky. Samotné výukové programy probíhají venku v zahradách školek v propojení s přírodou.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci MŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_126

HRAČKY ZA DVĚ KAČKY

Pro 3. čtvrtletí roku 2013 jsme připravili pro školy vzdělávací projekt HRAČKY NAŠICH PŘEDKŮ, při němž se děti seznámily se životem našich rodičů a prarodičů. Jaký byl kdysi jejich „dětský“ svět a jak si hrají děti v současnosti. Formou tvořivých programů se děti MŠ a ZŠ v Kutné Hoře seznámily, že jejich dědečkům a babičkám stačilo ke hře např. zajímavé polínko, klacíky či brambory a ořechové skořápky. Projektový výukový program poukazoval na jiný styl života dětí na vesnici a odlišný...

 • cat

  Téma: Řemesla

 • cat

 • cat

  15.9.2013 - 31.12.2013

 • cat

  Čáslavsko, Kutnohorsko

 • cat

  Kapacita: 0/10 , Skupina: MŠ

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 30.8.2013


pheventmodulegallery_1

KOMUNITNÍ ZAHRADA

Projekt je postaven na vzájemné spolupráci spolku Pod Horami se školami. Hlavním cílem je více zapojit děti do běžné údržby zahrady a společně rozvíjet Přírodní učebnu u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře i Učebnu v lese ve Svatém Mikuláši. Obě slouží k environmentální výuce dětí ze Středočeského kraje a přilehlých regionů. Předpokládáme, že tím děti získají lepší vztah k místu, které znají a využívají ho pro programy a budou si ho více vážit a chránit...

 • cat

  Téma: Aktuální

 • cat

 • cat

  1.1.2020 - 30.11.2020

 • cat

  Čáslavsko, Kutnohorsko, Pardubicko

 • cat

  Kapacita: 0/7 , Skupina: ZŠ, SŠ

 • cat

  Zdarma

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.10.2020