pheventmodulegallery_408

ŘEKA JAKO UČEBNICE

Přihlášky uzavřeny

Mottem tohoto projektu jsou 3 věty:

- Voda je cenný zdroj života na Zemi.

- V průběhu roku má voda různé podoby a pokud s ní člověk dobře hospodaří, tak má krajinu plnou života.

- Voda může být dobrý sluha a špatný pán.

V projektu využíváme lokality Kutnohorska i  Železných hor. Pro názornost využíváme povodí řeky Doubravy, která v Železných horách pramení, protéká zmíněnými regiony, poblíž Kutné Hory se vlévá do Labe a dál pokračuje Polabskou nížinou. Kdysi obě lokality patřily k sobě a byly násilně rozděleny v 70. letech 20.století.  Cílem spolku je lokality opět v projektech spojovat a ne je rozdělovat. Díky Doubravě a jejím přítokům, můžeme učit děti v přírodě a vše jim ukázat názorně i v krajině.

Školy mají na výběr různé výukové programy na 90 min nebo i projektové dny na dopoledne. Mají možnost volby, zda program zdarma za pomoc v Přírodní učebně nebo za dotovanou cenu ( podle rozsahu).

Pro podzimní období listopad - prosinec nabízíme školám program Ryba rybě povídala. Program je připraven ve spolupráci s rodinným rybářstvím Haering v Kutné Hoře. Podrobnosti a přihlášky najdete v záložce výukové programy.

Pro jarní období březen - květen nabízíme program Voda v krajině s exkurzí na zdymadlo ve Veletově. Součástí programu je nejenom exkurze, ale i malý kvíz, ve kterém si zopakujeme jednotlivé pojmy, práci s mapou i regionální vlastivědné znalosti. Po domluvě lze zajistit projektový den i s terénní vycházkou nebo návštěvou Muzea námořní plavby.

V dubnu - červnu můžete objednávat i projektový den Kde je voda, tam je život u přehrady v Pařížově. Je zaměřen na lužní lesy a mokřady v krajině. Projektový den  je možné doplnit badatelskými listy na objevování a určování rostlin a živočichů u vodních ploch, mokřadů a tůní. Pro mladší děti nabízíme propojení s výukovým programem o koloběhu vody v přírodě, při kterém si děti vytváří lapbook a zopakují si probírané učivo. Na žáky od 5.tř. čeká i nově připravený pracovní list o řece Doubravě plný regionálních zajímavostí a k němu připravená hra Vodní riskuj. 

 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

 • cat

  1.4.2023 - 30.6.2024

 • cat

 • cat

  Kapacita: 12/21 , Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 17.4.2024

pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408
pheventmodulegallery_408