pheventmodulegallery_341

ZA POKLADY SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Přihlášky uzavřeny

Startuje nový vzdělávací projekt spolku Pod horami

            S novým školním rokem startuje také nový vzdělávací projekt „Za tajemstvím sedlecké katedrály“, která je zapsána mezi našimi památkami UNESCO. Spolek Pod horami rozdělil projekt do dvou částí. První část provádí žáky ZŠ vývojem kutnohorské městské části Sedlec pod názvem „Sedlecké proměny“, druhá se pak plně věnuje vlastní katedrále a osobnostem, které jsou s ní spojeny po stránce stavební i umělecké výzdoby.

            Žáci přímo v terénu a na základě vlastních prožitků poznávají vývoj a proměny Sedlce od založení sedleckého kláštera 1142, přes etapu románskou a gotickou až po vrcholnou přestavbu Santiniho barokní gotiky, kterou známe i z dnešních časů. Seznamují se s významem městského znaku Kutné Hory, s erbem knížecího rodu Schwarzenberků u hostince „Zlatý lev“ i s obsahem osobního erbu posledního opata Xavera. Dozvídají se o významu domovních znamení, o atributech jednotlivých světců a patronů, jejichž sochy zdobí morový sloup sv. Jana Nepomuckého stojící u světoznámé kostnice. Kostnice, neboli hřbitovní kaple Všech svatých, je nejnavštěvovanější památka Kutné Hory, na jejímž okolním hřbitově bylo ve středověku pohřbeno ve „svaté zemi“ asi 20 tisíc osob. Účastníci projektu na vlastní oči vidí proměny od středověku až po současný stav, kdy se většina památek opravuje a mění se na moderní tabákovou továrnu v cisterciáckém klášteře.

            Žáci ZŠ procházejí trasu s průvodcem, pozorně sledují výklad a společně mapují historické památky městské části Sedlce. Všichni dostanou vytištěný pracovní list obsahující jednoduchý znalostní kvíz s tajenkou. Doplňují jednotlivá písmenka do tajenky, až jim vyjde klíčové slovo. Hodinová sedlecká procházka žáky motivuje po koronavirové školní pauze k samostatné práci, udržení pozornosti při výkladu i upevňování již dříve získaných znalostí. Jsme rádi, že se spolkem Pod horami při přípravě spolupracovala římskokatolická farnost Sedlec, ale hlavně vše vznikalo za finanční podpory města Kutné Hory. Obě části projektu jsou vhodné jako praktický a terénní doplněk výuky pro žáky základních škol nejen z Kutné Hory a okolí, ale i dalších sousedních měst. Bližší informace o projektu najdete na www.podhorami.cz.

Publikováno: Svoboda info, 14.10.2020

 Autor: Dr. Jiří Michal

Kutnohorský spolek Pod horami hlásí splněno

            Vzdělávací spolek Pod horami splnil i přes letošní hromadu překážek a těžkostí plánovanou terénní část vzdělávacího projektu „Sedlecké proměny“ určeného pro žáky prvního i druhého stupně kutnohorských ZŠ. Druhá, nadstavbová část „Za tajemstvím sedlecké katedrály“, už nemohla být realizována díky vládním omezením v souvislosti s coronavirovou pandemií, protože hlavní památka projektu – sedlecká katedrála Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Jana Křtitele – památka UNESCO, která společně s památkami Kutné Hory letos oslavila 25. výročí zápisu do Seznamu kulturního dědictví lidstva, zůstala na podzim zavřená.

Díky dobré spolupráci s vedením dvou ZŠ (ZŠ J. Palacha a ZŠ T.G. Masaryka) bylo zrealizováno celkem 12 výukových programů, kterých se zúčastnilo 257 žáků prvního i druhého stupně obou škol. Kladné ohlasy a dobré hodnocení úrovně projektu jsme zaznamenali ze strany žáků i učitelů. Atmosféru podzimních a zimních vzdělávacích procházek nejlépe ilustruje vyjádření jednoho sedmáka: „No, bylo to fajn. Lepší než sedět ve třídě s rouškama nebo chodit jen tak místo tělocviku a zpěvu po městě. Úkoly v pracovním listě a tajenka byly docela snadné, chtělo to jen sledovat výklad lektora. Jen nám při doplňování písmenek do tajenky mrzly ruce a ke konci už nám byla docela pěkná zima“.

Žáci na základě vlastních prožitků tak mohli přímo sledovat proměny Sedlce, druhé nejstarší části Kutné Hory, od románského středověku až do současného stavu, kdy se památky opravují a modernizují. Konkrétní stavební vývoj se demonstroval na dobových vyobrazeních katedrály a areálu cisterciáckého kláštera. Na kamenné ohradní zdi účastnici projektu hledali zbytky zdiva již neexistujícího kostela Sv. Filipa a Sv. Jakuba, na barokním sloupu Sv. Jana Nepomuckého pak tzv. „mušláky“, pozůstatky mušlí z období druhohorního křídového moře, jehož útesy najdeme na nedalekém kopci Kaňku. Seznámili se s obsahem městského znaku Kutné Hory, s popisem osobního erbu posledního opata Xavera i s erbem knížecího rodu Schwarzenberků, který vlastní část sedleckého panství. Uvědomili si poslání hřbitovní kaple Všech svatých (kostnice), což je nejnavštěvovanější památka Kutné Hory. Společně s lektorem mapovali historické památky Sedlce a do vytištěného pracovního listu doplňovali příslušná písmenka tajenky podle úkolů znalostního kvízu. Výsledná tajenka potom obsahuje jméno mnicha Antoně, objevitele stříbrné rudy, jak to vypráví kutnohorská pověst.

Žáci měli možnost na vlastní oči vidět prázdné ulice a památky bez turistů, kteří nám přiváželi nemalé finanční prostředky, které budou příští roky chybět. Ale doufáme, že příští rok se pandemická situace zlepší natolik, že školy i památky budou otevřeny a spolek Pod horami bude moci zrealizovat i druhou, nadstavbovou část projektu. Jsme rádi, že se spolkem Pod horami při přípravě spolupracovala římskokatolická farnost Sedlec. Hlavní dík však patří městu Kutná Hora za celkovou finanční podporu projektu, který je vhodný jako praktický a terénní doplněk výuky pro žáky základních škol nejen z Kutné Hory a okolí. Bližší informace o projektu najdete na www.podhorami.cz.

Autor : Dr. Jiří Michal

 • cat

  Téma: Regionální program

 • cat

 • cat

  1.2.2020 - 31.12.2020

 • cat

  Kutná Hora

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.12.2020

pheventmodulegallery_341
pheventmodulegallery_341
pheventmodulegallery_341
pheventmodulegallery_341
pheventmodulegallery_341
pheventmodulegallery_341