pheventmodulegallery_387

KH SLABIKÁŘ II.

Přihlášky uzavřeny

Výukový program mezipředmětově propojuje historii Kutné Hory s výukou českého jazyka a zeměpisu. Název Slabikář jsme vybrali záměrně. Všichni jsme s ním kdysi začínali, šli jsme krok za krokem, písmenko za písmenkem. Stejně tak postupují i žáci při výukovém programu.

Trasa vede historickým centrem města a postupně žákům představuje významné osobnosti Kutné Hory. Nejen ty literární, ale i osobnosti spolkového života. Cestou se žáci dozvídají o jejich životě a dílech, postupně tak odkrývají tajenku křížovky, která je upozorní na zajímavý nápis, který běžně míjíme. Program doplňuje i mapa budov a stromů, které tyto osobnosti pamatují, nebo jsou vysázené na připomínku historické události.  Po dohodě lze připravit program i v interiérové verzi.

Klíčová slova: historie Kutné Hory, významné regionální osobnosti, orientace na mapě, památné stromy, kroniky, literární výuka, časová osa, umělecké slohy,

Kde:  Kutná Hora terén nebo interiér

Čas a termíny: vždy 90 min,  duben - listopad

Pro koho: pro žáky od 7.  – 9. třídy ZŠ

Pomůcky:  psací potřeby

Při interiérové versi je zapotřebí učebna s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.

 • cat

  Téma: Regionální program

 • cat

  Délka konání: 90 min

 • cat

  1.9.2023 - 22.12.2021

 • cat

  Kutná Hora

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: 2. stupeň ZŠ

 • cat

  60,-

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 22.12.2022

Žádné další obrázky.