pheventmodulegallery_260

TABÁK, CUKR, VARHANY - V KUTNÉ HOŘE K DOSTÁNÍ

Přihlášky uzavřeny

Tušíte, proč kutnohorské továrny vznikaly podél Vrchlice, kdo zapříčinil vznik místního vlakového nádraží, jestli se pekl chléb dříve u Středů nebo Benešů, kde se vyráběly boty, ocet i varhany? Odpovědi a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v regionálním programu. Seznámíme se s historií místních firem, zjistíme, které se dochovaly dodnes a po kterých nám zbyly již jen historické fotografie, místní názvy a vzpomínky. Zjistíme, který průmysl zde byl zastoupen v minulosti a jak vznikající firmy ovlivnily podobu našeho města i jeho život. Po stopách průmyslu v Kutné Hoře se můžete vydat ve 2 trasách. První okruh je věnován Žižkovu a části Vnitřního města. Druhá trasa vede přes Hloušku a část Šipší. Program je připraven jako terénní procházka městem nebo jako virtuální toulání v učebně s vícero aktivitami ( při špatném počasí). Pro interiérový program je zapotřebí zajistit učebnu s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.

Klíčová slova : Kutná Hora, městské čtvrti, průmysl,osudy majitelů továren, orientace ve městě a na mapě

Program je vhodný pro žáky od 5. třídy ZŠ

 • cat

  Téma: Regionální program

 • cat

  Délka konání: 90/135 min

 • cat

  21.9.2015 - 15.11.2021

 • cat

  terén i interiér

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

  60/80 Kč

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.6.2021

pheventmodulegallery_260
pheventmodulegallery_260
pheventmodulegallery_260