">

2023-12-29

Spolek POD HORAMI se snaží rozvíjet manuální zručnost žáků i udržovat český národopis v podobě lidových tradic, a proto letošní Vánoční pekařské dílny byly věnovány pečení vánoček, protože vánočky neodmyslitelně patří k českým Vánocům a svým tvarem dokonce připomínají Ježíška v peřince.

V nové učebně spolku se děti naučily plést vánočku z pěti pramenů. Než se vánočky upekly, tak si děti zahrály mlynářskou hru, při které se dozvěděly něco málo z historie mlynářského a pekařského řemesla.

Za finanční podpory města Kutná Hora zvládly lektorky ze spolku POD HORAMI v průběhu prosince 16 řemeslných pekařských dílniček pro žáky MŠ a ZŠ především z Kutné Hory.  Zbývající volná místa byla nabídnuta i školám z přilehlého regionu. Dvě lektorky s 319 dětmi spekly 52 kg vánočkového těsta. Dokonce byla upečena jedna bezlepková vánočka, na kterou si přinesla jedna z dívek vlastní těsto, aby o společný zážitek z pečení a následného ochutnávání nepřišla. Většina vánoček se totiž snědla na místě.