MASOPUST ">

MASOPUST

2023-02-05

 Všichni víme, že masopust je průvod masek a je plný veselí. Tušíme ale, kdo fašankový průvod vede a v jakém pořadí  masky procházejí? Proč Turci vyskakují vysoko a slamák černí obličej?  Které dobroty nám mají nachystat hospodyně a proč se někde zakopává basa, stíná kohout jinde popravuje kobylka?  Odpovědi na tyto otázky se děti ZŠ získají v průběhu projektového dne. Úvod je věnován popisu jednotlivých postav i významu v masopustního průvodu.  Teorie je doplněna výtvarnou dílnou, při které se děti učí, jaké proporce má lidská postava, jak sestavit postavy v pohybu,  jak a do čeho obléci jednotlivé masky.  Každý žák si v průběhu programu vyrábí jednu z postav masopustního průvodu. Z kartonu, látek a vln si třída vytvoří průvod, kterým si může vyzdobit učebnu, vestibul nebo chodbu školy.

Masopustní nabídka je vhodná pro žáky ZŠ ( od 5. třídy) a vybírat můžete buď 90 min výukový program nebo projektový den s výtvarnou dílnou. Při objednávce nezapomeňte, že v roce 2023 končí masopust 22. února.