">

2021-10-22

Znáte abecedu? Tu kutnohorskou zatím ne!

           

            Kutnohorský slabikář je název nového vzdělávacího programu, který zpracoval spolek Pod horami pro žáky ZŠ z kutnohorského regionu. Program je podle obtížnosti, zvolených témat a učebních osnov rozdělen na dvě části. První díl slabikáře je zaměřen na žáky 4. – 6. ročníků, „sedmáci až deváťáci“ řeší problémy druhé části slabikáře. Program je určen pro venkovní realizaci, ale při nepřízni počasí má i „suchou“ variantu ve třídě, což může být vhodné v zimních měsících. Žáci s lektorem při procházce městem plní řadu úkolů podle pracovního listu. Na přípravě a vytisknutí těchto materiálů se finančně podílelo svou dotací město Kutná Hora.

            Pracovní list pro nižší třídy obsahuje pravopisnou doplňovačku v krátkých souvětích popisujících postupný vývoj historie města. Svou jazykovou zásobu žáci mohou rozvíjet při interpretaci známých kutnohorských pověstí, kdy do textu doplňují vhodná podstatná a přídavná jména i slovesa a vytvářejí tak vlastní podobu pověsti. Na druhé straně listu žáci pracují s časovou přímkou, doplňují jednotlivé stavební slohy, přiřazují k nim kutnohorské pamětihodnosti a poznávají některé známé osobnosti města. Jednotlivá písmenka celé abecedy pak spojují s pojmy z dějin architektury, se kterými se seznámili při procházce městem a při výkladu lektora.

            Kutnohorský slabikář II má také terénní procházkovou i vnitřní (třídní) variantu určenou pro žáky posledních ročníků ZŠ. Jejich pracovní list má jiné zadání. Žáci postupují podle mapky města, po cestě odhalují památníky, městské domy s pamětními deskami, historické stromy, které souvisejí se známými osobnostmi české literatury a vědy mající  těsný vztah ke Kutné Hoře. Seznamují se ve zkratce s jejich životem, profesí i s nejznámějšími díly. Dalším zadáním je samostatné luštění křížovky složené s pojmů, které načerpali při procházce městem a z výkladu. Tajenkou je potom latinský nápis, který odhalí postavu „svatého Čechů ochránce“ a na římských číslicích z datagramu vypočítají letopočet.

            Tento nový vzdělávací program navazuje na předchozí úspěšné akce spolku Pod horami, kterých se zúčastnila řada tříd kutnohorských škol. Byli bychom rádi, kdyby se k nim přiřadil i Kutnohorský slabikář, což si můžete ověřit i vy, když se k němu přihlásíte. Protože přináší obecně širší pole znalostí, nemusíte být jen z Kutné Hory, ale i z celého regionu. Stačí se jen přihlásit na www.podhorami.cz

 

  1. 10. 2021                    Dr. Jiří Michal