603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

Ano, jste zde správně!

Tedy, pokud učíte na střední, základní škole či v mateřské školce. Pokud chcete svým dětem dokázat, že učení nemusí být jenom mučení. Nebo i tehdy, když si řeknete, že s těmi vašimi x-letými darebáky se nedá nic dělat. Ať si to zkusí někdo jiný. I pro Vás jsme tady.

Naše „učení“ sice rovněž dětem předává informace, ale velký důraz je kladen na jejich fantazii a jejich vlastní kreativitu. Tak velký, že děti často zapomenou, že se vlastně učí. Našim krédem je zážitek. Řídíme se známým příslovím, že člověk si zapamatuje 10 % z toho, co slyší, 20 % z toho, co si zapíše a 60 % z toho, co si vyzkouší vlastníma rukama. Proto jsou v našich programech zapojeny nejenom všechny smysly, ale i tvořivé ruce.

Nabízíme nové vzdělávací projekty a programy s regionální a environmentální tématikou i programy zaměřené na ochranu památek a kulturních hodnot. Organizujeme vzdělávací kurzy pro veřejnost a semináře pro pedagogy s akreditací DVPP i akce pro veřejnost.

Těšíme se na setkání POD HORAMI...

UPOZORNĚNÍ: Osoby, které se zúčastní programů a akcí pořádaných spolkem Pod horami, udělují pořadateli souhlas k pořizování jejich podobizny a k pořizování zvukového či obrazového záznamu a dále souhlas obdržená data z této akce využít v souladu s § 85 a § 89 Občanského zákoníku a šířit je obvyklým a přiměřeným způsobem.

Co se děje Pod horami...

1.11.2018 Projekt Smysluplná zahrada končí. Na počátku jsme plánovali 28 výukových programů. Zájem škol se vyšplhal na 38 výukových programů pro 816 dětí MŠ a ZŠ z regionu. Děkujeme.
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory