pheventmodulegallery_340

UČENÍ JE HRA

Přihlášky uzavřeny

Projekt „Učení je hra“ probíhá v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a motivuje třídy k netradiční výuce.  Vždyť měřit se dá venku i bez pravítka, malovat se dá nejen na čtvrtku a vlastnosti těles nemusíme objevovat jen v učebnici. Cílem je rozšířit spolkovou nabídku o 2 nové výukové programy. Každý z programů je připraven jako hra, která je postavena na mezipředmětové vazbě. Aktivity jsou rozděleny do různých vzdělávacích oblastí ŠVP, vždy úměrně věku. V programech je vždy trochu praxe z matematiky, českého jazyka, bádání, pohybu i tvoření. Aktivity v programech jsou rozšířené o netradiční výukové pomůcky a tématicky jsou propojeny s předměty tak, aby děti vedly ke skupinové práci a logickému myšlení.

Učení je hra.

    Většina rodin si v současné době vyzkoušela distanční výuku. Řešili jsme, jak vybrat správné on-line prostředí, fungující připojení, webkamery i sluchátka. Děti seděly hodiny u počítačů a sledovaly obrazovku. Neměly možnost volného pohybu, pozorovat a prakticky objevovat skutečný svět. Ani sebelepší výukové programy pomocí obrazovek nemůže nahradit vzdělávání se zapojením všech smyslů, rukou a nejbližšího okolí. Proto spolek POD HORAMI reagoval na tuto situaci a připravil terénní výukové programy, kde „Učení je hra“.

     V prostoru Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře probíhají doposud výukové programy za každého počasí. Učíme děti v reálném světě. Místo sešitu tráva, znaménka nahrazujeme klacíky, písmenka kamínky a číslice PET víčky. Děti trénují český jazyk bez lavic a sešitů. Vyjmenovaná slova objevují na nových eduprvcích, které tu jsou nainstalované. Rýsujeme na trávníku, sestavujeme z přírodnin geometrické tvary. Pokud počasí dovolí, tak z čerstvě napadaného sněhu modelujeme i geometrická tělesa. Po povinné karanténě je pro děti výuka venku příjemným zážitkem. S druháčky trénujeme kamínkovou abecedu, třeťáci se mění v hodiny a převádějí digitální čas na klasický ciferník. Badatelské úlohy děti plní ve skupinkách. Vzájemně si pomáhají a podporují slabší. Pracují s přírodninami, které najdou kolem sebe. Násobilku trénujeme na listech a šiškách. Nevěříte? Můžete si to vyzkoušet také. Učebna je k dispozici i Vám. Programy vznikly za finanční podpory Města Kutné Hory a můžete si je objednat i pro třídy z přilehlého regionu. Nebo můžete vyrazit o víkendu na procházku s dětmi a zastavit se u nás v učebně. Společně si tu můžete zahrát pexeso, objevit vrbovou stavbu, vyzkoušet hmatový chodník nebo jen tak pozorovat přírodu uprostřed města. 

Publikováno: Kutnohorské listy, 16.12.2020

 • cat

  Téma: EVVO

 • cat

 • cat

  1.2.2020 - 31.12.2020

 • cat

  Kutná Hora

 • cat

  Kapacita: 0/12 , Skupina: ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 15.12.2020

pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340
pheventmodulegallery_340