603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

ZA POZNÁNÍM DO ULIC

Projekt je určen pro žáky kutnohorských základních škol. V rámci terénních výukových programů je zavede na místa spojená s geologickými zajímavostmi Kutné Hory i průmyslovou historií města.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.10.2015 - 31.12.2015 žáci ZŠ fotogalerie

Součástí projektu jsou tyto výukové programy:

CESTA ZA KUTNOHORSKÝM PODNIKÁNÍM – pro žáky 1. stupně

Terénní výukový program provede žáky od bývalého Tellerova cukrovaru k továrně bratrů Reinigerů známou jako RESPO. Připraveny jsou pro ně zábavné úkoly i zajímavé informace. Seznámíme se s historií místních firem, zjistíme, které se dochovaly dodnes a po kterých nám zbyly již jen historické fotografie, místní názvy a vzpomínky.

ZA HISTORIÍ KUTNOHORSKÉHO PODNIKÁNÍ – pro žáky 2. stupně

Terénní výukový program provede žáky od bývalého Tellerova cukrovaru k čokoládovně Lidka. Připraveny jsou pro ně zábavné úkoly i zajímavé informace. Po cestě se dozví, proč kutnohorské továrny vznikaly podél Vrchlice, kdo zapříčinil vznik místního vlakového nádraží, jestli se pekl chléb dříve u Středů nebo Benešů, kde se vyráběly boty, ocet i varhany.

JAK SE STAVĚLA KUTNÁ HORA – pro žáky 1. stupně

Terénní program provede žáky cestou od Chrámu sv. Barbory ke kostelu Sv. Jakuba . Žáci se dozví, které kameny byly použity pro stavby kostelů, domů i soch. Odhalíme vlastnosti jednotlivých kamenů a řekneme si, jak je poznat, zmíníme, odkud které kameny pocházejí a k čemu a proč byly a jsou používány.

ZA ZKAMENĚLOU HISTORIÍ KUTNÉ HORY – pro žáky 2. stupně

Komentovaná vycházka povede po Královské cestě od reliéfu Vrchlického do lomu Práchovna. Žáci se v praxi seznámí s geologickými prvky (vrásy, zlomy, přesmyky) a jejich vznikem. Pod lupou prozkoumají vzhled a složení jednotlivých hornin a nerostů, roztřídí je a přiřadí k lokalitám jejich těžby. Odhalí i různé geologické zajímavosti týkající se Kutné Hory a jejího nejbližšího okolí.

Tyto programy jsou postaveny především na práci v terénu, kdy děti po interiérovém programu ve škole vše uvidí i názorně, přímo v lokalitě, která se tématu týká. Cílem je nabídnout školám výuku v terénu a poskytnout žákům nový pohled na jejich město, ukázat jim jeho další významnou stránku a pomoci tak k tomu, aby si vybudovali ke svému městu pevný vztah.

14.12.2015 Tisková zpráva: Žáci se vydávají za poznáním do ulic. TZ_ZPU_14.12.2015

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory