603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

Výukové programy

MLSNÉ VELIKONOCE

Víte, kdy jak z čeho se připravovala pučálka , jak chutnal kočičí tanec nebo které bylinky patří do hlavičky? Kdy se vařila polévka z kořínků a jak se hrálo kutálení? To vše se dozvíte v novém výukovém programu Mlsné Velikonoce, který obsahuje naučnou a zábavně – soutěžní část. Na šesti zastaveních v Přírodní učebně Vás čekají jarní hry, povídání o tradicích a lidových zvycích postního a velikonočního období. Porovnáme, jak se peklo a vařilo v kuchyních našich předků a které pokrmy nám vydržely do současnosti. Vyzkoušíme si děvčata, jak umí nachystat výslužku a kluci nám ukážou, jak zdatní jsou koledníci. Na mlsouny čekají i různé ochutnávky velikonočních pokrmů. Po domluvě lze program doplnit i rukodělnou dílnou a vše si tak můžete spojit do projektového dopoledne.
Partneři projektu: MAS Lípa pro venkov
UKONČENÉ 30.3.2020 - 8.4.2020 90 min Přírodní učebna propozice Cena bez slev: 50,- Kč / žák

HODY, HODY, DOPROVODY – JÍDLA A ZVYKY VELIKONOČNÍ DOBY

Víte, která postní neděle byla Liščí, jak chutnal kočičí tanec nebo které bylinky patří do hlavičky? Kdy se vařila polévka z kořínků a jak se hrálo kutálení? To vše Vás čeká při malé jarní hře v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře. Na šesti zastaveních Vás čekají jarní hry, připomenutí lidových tradic a pro mlsouny i různé ochutnávky velikonočních pokrmů. Vyzkoušíme si děvčata, jak umí chystat výslužku a kluci vyrazí na koledu.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 23.3.2020 - 27.3.2020 60 min Přírodní učebna propozice Cena bez slev: 50,- Kč / žák

JAK SE ŽILO V KUTNÉ HOŘE

Tušíte, které vile se říká Špahovka, kde bývaly skalní byty, jak bydlel vrchní lesmistr nebo kde býval první činžák v Kutné Hoře? Odpovědi a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v novém regionálním programu o vývoji bydlení v Kutné Hoře. Po stopách slavných vil se můžete vydat ve 2 trasách. První okruh je věnován Žižkovu a části Vnitřního města. Druhá trasa vede přes Hloušku a část Šipší. Program je připraven jako terénní procházka městem nebo jako virtuální toulání v učebně s vícero aktivitami ( při špatném počasí). Pro interiérový program je zapotřebí zajistit učebnu s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.6.2019 - 31.12.2019 ZŠ 2. stupeň 90 / 135 min terén / učebna propozice Cena bez slev: 50,- Kč/ 60,- Kč

projektový den - PTAČÍ HODINKA

K příležitosti Mezinárodního dne ptactva ( 1.4.) a na Mezinárodní dne ptačího zpěvu (1.5.) jsme připravili v Přírodní učebně jarní tématické setkání s ornitoložkou Petrou Hulvovou. Tentokrát se zaměříme na ptactvo našich zahrad a parků. Program je připraven ve dvou blocích. První ornitologická část bude v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a je věnována hnízdění a stěhování ptáků, ptačím budkám a hnízdům, včetně ukázky živých mláďat. Vše bude doplněno i krátkou vycházkou po okolí s určování hlasů zpěvných ptáků. V případě nepříznivého počasí bude program probíhat v učebně spolku POD HORAMI. Na projektový den budou navazovat i výukové programy a řemeslné dílny s výrobou ptačích budek a krmítek. Projektový den je připraven zejména pro žáky ZŠ v Kutné Hoře, kteří zmíněné učivo probírají a zároveň chtějí ve školních dílnách pracovat se dřevem.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 2.5.2019 - 2.5.2019 žáci ZŠ Kutné Hory 90 min Přírodní učebna propozice fotogalerie Cena bez slev: 25,- Kč

KAČINA - MLYNÁŘI A PEKAŘI

Program probíhá v NZM na Kačině a je rozdělen do dvou částí. První se odehrává v nově připravené mlynářské expozici. Děti se seznámí s historií a vývojem mlýnů v Čechách. Uvidí modely mlýnů, mlýnských strojů, nářadí a vyzkouší si, jak se mlelo obilí. Povídat si budeme i o tom, co měl na starosti ve mlýně šejdíř nebo smetiprach a jak dlouho se řemeslu učil stárek. Zde jsou vždy aktivity přizpůsobené věku dětí. Druhá část programu je věnována praktickému pečení. Děti si zopakují postup zadělávání těsta a samy si upečou rohlíky a housky. V pekařské dílničce je čekají i pekařské hádanky a kvízy.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 17.4.2019 MŠ a ZŠ 90 min NZM Kačina fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

projektový den - CHOTKOVSKÉ PANSTVÍ

Projektový den na Kačině je zaměřen na Novdvorské panství. Dozvíme se, jaký byl pan hrabě hospodařil v nížinných částech, v údolí Klejnarky i na úbočí Železných hor. Na prostorovém modelu uvidíme jednotlivé stavby, které patřily k panství. Nad pracovním listem se zamyslíme, kterým plodinám se v regionu dařilo a co musel J.R. Chotek podniknout, aby jeho hospodářství prosperovalo a on si mohl udržet "malé" letní sídlo - zámek Kačinu.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 ZŠ, II. stupeň, SŠ NZM Kačina Cena bez slev: dle rozsahu

projektový den - TAJEMSTVÍ ZÁMECKÉHO PARKU

Projektový den je zaměřen především na zámecký park a oboru na Kačině. dozvíte se, jak hrabě J.R. Chotek si "modeloval" krajinu podle svých nápadů. Vydáte se s pracovním listem (mapou) do terénu a budete hledat jednotlivá místa v parku a oboře. Dozvíte se o stavbách již zaniklých a při troše pátrání objevíte i pozůstatky staveb v krajině. Vzhledem ke jednotlivým vzdálenostem počítejte s minimálním okruhem 3 - 5 km, oblečením do terénu a s časovou reservou.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 ZŠ, SŠ NZM Kačina Cena bez slev: dle rozsahu

projektový den - LES A JEHO TAJEMSTVÍ

Projektový den na objednávku ZŠ probíhá v zámeckém parku na Kačině. V Učebně v lese najdeme spoustu témat, která děti zaujmou. Zahrajeme si pexeso, zapátráme ve hmatových skříňkách, spočítáme letokruhy, objevíme zvířátka i rozezníme stromový telefon. Výběr aktivit je přizpůsoben věku dětí.
UKONČENÉ 1.4.2019 - 1.5.2019 terén i interiér Cena bez slev: dle rozsahu

projektový den - ZVÍŘATA A REKORDY

Projektový den připravujeme pro ZŠ na objednávku. V rozsahu 2 - 5 vyučovacích hodin děti soutěží, porovnávají, odhadují i hádají, kdo je rekordmanem ve zvířecí říši. Část aktivit je vhodná pro učebnu, další jsou propojené s pohybem v terénu. Projektový den může být v Přírodní učebně v Kutné Hoře nebo v Učebně v lese na Kačině.
UKONČENÉ 1.4.2019 - 25.10.2019 terén i interiér Cena bez slev: dle rozsahu

projektový den - STROMY A KEŘE

Projektový den,, který je věnován dřevinám připravujeme pro ZŠ na objednávku. Program je vždy přizpůsoben věku dětí z botanických a regionálních programů. Pro 1. stupeň ZŠ volíme nejčastěji poznávačku stromů s pracovním listem. Pro starší děti je možné propojit téma i s historickými událostmi regionu nebo zhotovením dendrologického herbáře. Realizace je možná v parku poblíž školy, v Přírodní učebně v Kutné Hoře nebo zámeckém parku na Kačině. U programů v Kutné Hoře děti obdrží zdarma publikaci Kutná Hora zelená. Rozsah, témata i cena je vždy po domluvě s pedagogem.
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 ZŠ, SŠ terén i interiér Cena bez slev: dle rozsahu

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM -

platilo dříve jedno z našich pořekadel. Obstáli by mu dnes obchodníci ? Platí stále "Nemožné na počkání, zázraky do dvou dnů "? Trasa nového programu vede od budovy soudu až ke „Kozlíkům“. Dozvíme se, kde bývaly trhy, co se dalo koupit v Masných krámech nebo co prodávaly pekáčové báby. Povíme si, co bychom si přinesli z Koloniálu nebo z Narpy. Zastavíme se u kdysi zvučných obchodníků a u prvních obchodních domů v Kutné Hoře. Program je připraven v terénní i interiérové versi.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.4.2018 - 31.12.2019 od 4. tř. ZŠ 90 / 135 min terén i interiér propozice fotogalerie Cena bez slev: 50,-

KUPECKÉ POČTY

Program žákům přibližuje, jak se v Kutné Hoře dříve obchodovalo. Vyzkoušíme si počítat podle Všeobecného počtáře, jak se měřilo na lokte a stopy, doplníme kolik kopa měla tuctů. Čeká nás i povídání o prvních kampeličkách a zajímavosti o mincích a bankovkách. Téma doplňují i úryvky z české literatury i příběhy některých kutnohorských obchodníků. Program je vhodným doplněním terénního programu Jaký pán, takový krám a je vždy přizpůsoben věku žáků.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.6.2018 - 31.12.2019 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér Cena bez slev: 50,- Kč

MĚSTO A CIVILIZACE

Žáci si v průběhu programu uvědomí, jak člověk svým rozhodováním ovlivňuje proměny svého města. Pomocí simulační hry „Supermarket“ pochopí, že vztah k místu je individuální záležitostí. Zkusíme se zamyslet, zda potřebujeme další obchodní centrum a kolik živnostníků obstálo takové konkurenci. Názorně si ukážeme, jak je mnohdy důležité správně argumentovat a umět si obhájit svůj názor.
UKONČENÉ 1.5.2016 - 31.12.2018 ZŠ - II. stupeň 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

NÁS POČASÍ NEZASKOČÍ

Počasí nás umí potěšit i potrápit, a někdy dokonce až ohrozit na zdraví a životě. Orkán, bouřka, záplavy, sucho, tornádo, sněhová bouře, to je jen částečný výčet extrémních projevů počasí, kterým můžeme být vystaveni i v České republice. Program představuje důvody vzniku extrémních projevů počasí u nás i ve světě, ale i kde a jak často se nimi můžeme setkat. Zamyslíme se, jak odhadovali počasí bez meteorologické předpovědi naši předci a naše znalosti prověří malý meteokvíz.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.5.2019 - 30.11.2019 ZŠ 2. stupeň 90 min interiér Cena bez slev: 50,- Kč

O POČASÍ MÁME JASNO?

Program je zaměřený na praktickou meteorologii. Žáci zjišťují a zapisují v Přírodní učebně údaje o maximálních a minimálních teplotách, relativní vlhkosti i případně množství srážek přírodě. Učí se určovat směr větru a měřit jeho rychlost anemometrem. Zjistí, že předpověď počasí se dá odhadnout i pozorováním chování některých živočichů a rostlin a že nám mohou mnohdy napovědět i pranostiky našich předků.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.1.2019 - 31.12.2019 ZŠ od 4. třídy 90 min Přírodní učebna propozice Cena bez slev: 50,- Kč

ZVÍŘATA A JEJICH REKORDY

Program představuje žákům na konkrétních příkladech někdy málo doceňované rekordy a zvláštnosti české přírody. Děti se prostřednictvím zážitkové pedagogiky seznámí s některými rekordy z živočišné říše. Pomocí pohybu, postřehu a smyslového vnímání mohou samy vyzkoušet, jak živočichové své schopnosti využívají a dozvědět se o nich něco navíc.
UKONČENÉ 1.4.2018 - 30.6.2018 ZŠ od. 3 tř. 90 min interiér i terén Cena bez slev: 50 Kč

VYPĚSTUJ A SNĚZ

V březnu a dubnu nás čeká nás velká hra na zahradníky. Zjistíme, z čeho je složená půda, a pro koho je nezbytná k životu. Dozvíme se, k čemu jsou na světě žížaly a zda se dají pohladit. Prozkoumáme barvy a tvary různých cibulek, semínek a hlíz. Odhalíme, co nové rostlinky budou pro svůj život potřebovat. Vyzkoušíme si, jak správně vysít semínka a zasadit sazenice, jak připravit „kouzelný čaj“ pro rostliny anebo proč je dobré půdě pořídit i na léto „peřinu“. Třídám doporučujeme oblečení do terénu, protože v průběhu programu sejí, sází, okopávají i zalévají. Program probíhá v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a vhodný pro školy, které nemají vlastní školní pozemek. Omezenému počtu škol můžeme nabídnout i dotovanou dopravu do učebny.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.3.2019 - 30.4.2020 MŠ a ZŠ 60 / 90 min Přírodní učebna Cena bez slev: 40,- / 50,- Kč

MOUDRÝ JAKO SOVA

Jak sova vidí svět? Proč sovy houkají? Čím to, že létají tak tiše? Proč mají tak velké oči? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek můžeme společně najít s v novém výukovém programu. Poslechneme si soví houkání, zjistíme, jak vlastně sovy v naší krajině žijí a zda potřebují naši ochranu.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.9.2017 - 30.4.2018 ZŠ 1. stupeň 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

KDO TO DUPE V TRÁVĚ ?

Program pro děti předškolního věku a děti 1. a 2. třídy ZŠ je zaměřený na život ježků ve volné přírodě, potravu, nepřátele a také, jak pomoci ježkům na podzim. Děti se hravou formou naučí, jaké vlastnosti má ježek, které smysly má nejlepší a čím je užitečný. Součástí programu je výroba ježka z přírodních materiálů.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.9.2017 - 31.12.2017 předškoláci a 1.- 2. třída 90 min interiér Cena bez slev: 50,- Kč

NETOPÝŘI NEJSOU MYŠI

V průběhu interiérového programu se děti dozvědí, čím jsou netopýři pro člověka prospěšní, poznávají různé druhy netopýrů, jejich stavbu těla i přirozené úkryty, které netopýři střídají v závislosti na ročním období. Rovněž pochopí, proč je důležité netopýry chránit a jaký je jejich význam v ekosystémech. Vyzkouší si formou hry orientaci netopýrů a dozví se, co netopýry v přírodě ohrožuje a jaké naopak mohou někdy způsobit problémy.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.5.2017 - 31.10.2017 MŠ a ZŠ 60 / 90 min interiér Cena bez slev: 40,- / 50,- Kč

PŘÍBĚH MĚSTA KUTNÉ HORY

Interiérový program o vzniku a rozvoji Kutné Hory od příchod cisterciáků, přes „stříbrnou horečku“, až po současnost. Děti si nad pracovním listem uvědomí, jak se měnila architektura ve městě a kdo se zasloužil o vznik nejvýznamnějších památek ve městě. Součástí programu je i práce s mapou zaměřená na jednotlivé městské čtvrti a časová osa.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.2.2019 - 31.12.2019 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér propozice Cena bez slev: 50,- Kč

VOŇAVÉ JEHLIČÍ

Při cestě za vánočním stromkem poznají děti hravou formou, kde se bere vánoční stromeček, co se s ním děje po svátcích, či jaké zvyky se k němu váží. Pomocí smyslů si zapamatují názvy jehličnatých stromků, vyrobí si i malý dárek spojený s těmito svátky.
UKONČENÉ 1.12.2017 - 31.12.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40,- / 50,- Kč

PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO STROMKU

Po cestě za vánočním stromkem poznají žáci hravou formu, kde se bere vánoční stromeček, co se s ním děje po svátcích, či jaké zvyky se k němu váží. Život stromku jim také přiblíží krátké video a pomocí smyslů si vyzkouší, zda jehličnaté stromky skutečně znají. Nakonec si vyrobí i malý dárek spojený s těmito svátky.
UKONČENÉ 1.12.2016 - 31.12.2017 90 min interiér Cena bez slev: 50

RYBA RYBĚ POVÍDALA

Program provede tentokrát žáky světem našich ryb. Umožní jim zopakovat si již získané poznatky ze světa těchto živočichů, přinese jim řadu zajímavostí a zároveň je provede i historií české vánoční kuchyně, kdy žáci zjistí, jak to vlastně bylo a je s českým vánočním kaprem.
UKONČENÉ 15.11.2015 - 22.12.2017 90 min interiér Cena bez slev: 50

KVĚTY POD LUPOU

Botanický program, který dětem poodhalí tajnosti rostlinné říše. Pomocí lup a mikroskopů objeví jednotlivé části květů, prohlédnou i různá květenství. Zjistí, zda jsou všechny květy stejné a jaké proměny se v nich dějí.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 1.5.2016 - 9.6.2016 ZŠ 1. stupeň 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

LISTY A PLETIVA

Botanický program, který dětem poodhalí tajemství rostlinné říše. Pomocí lup a mikroskopů objeví jednotlivé části listů zjistí, zda jsou všechny listy stejné a proč je vlastně stromy a keře na sobě mají. Na tento program Vám spolek KH net Kutná Hora poskytl dotovanou cenu.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 1.9.2016 - 31.10.2016 90 min interiér Cena bez slev: 50

SEMENA A PLODY

Třetí díl botanického projektu věnovaný tajemství plodů. Detailně si je prohlédneme pod lupou, dozvíme se, jak a kam plody často cestují a jak netradiční mají mnohdy „dopravní prostředky. Program lze kombinovat s programem Kutnohorské parky a vše propojit do praktické výuky na místních stezkách.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 1.9.2016 - 31.10.2017 90 min interiér fotogalerie Cena bez slev: 50

PLODY A PTÁCI

Třetí pokračování botanického programu znovu poodhalí tajnosti rostlinné říše. Tentokrát si děti si pod lupou prozkoumají podzimní plody a vydají na podzimní cestu, kterou musí plody urazit, aby z nich vyrostl strom. Budeme létat, plout ve vodě, svezeme se na zvířecí srsti a nakoukneme do krmítka pro ptáky.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 1.11.2016 - 30.11.2016 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40 / 50 Kč

LISTY A STROMY

Botanický program, který dětem poodhalí tajnosti rostlinné říše. Pomocí lup objeví jednotlivé části listů zjistí, zda jsou všechny listy stejné a proč je vlastně stromy a keře na sobě mají. Na tento program Vám spolek KH net Kutná Hora poskytl dotovanou cenu. Od října navazuje i program Semena a plody.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 1.9.2016 - 31.10.2016 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40 / 50 Kč

KVĚTY A HMYZ

Botanický program, který dětem poodhalí tajnosti rostlinné říše. Pomocí lup a mikroskopů objeví jednotlivé části květů, zjistí zda jsou všechny květy stejné a proč a koho tolik lákají. Zaostřeno bude i na hmyz, který v okolí květů je vždy v blízkosti.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ - interiér Cena bez slev: 50 Kč

PODHOUBÍČKO, PODHOUBÍ

Děti se při tomto programu stanou mykology. Hravou formou získají znalosti a dozví se mnoho zajímavostí ze světa hub. Seznámí se nejen se základními pojmy spojenými s těmito organismy, ale také s jednotlivými druhy. Zjistí, že jejich význam není omezený jen na náš jídelníček, ale že jsou nepostradatelnou součástí v koloběhu přírody.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.10.2016 - 30.11.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40,- / 50,- Kč

ZA PŘÍBĚHY STROMŮ

V Kutné Hoře roste celá řada pozoruhodných stromů. Málokdo o nich ví, protože mnohdy nejsou nijak označeny. Nový program představuje zelené pamětníky, jenž byly zasázeny při některé významné události našich dějin. Představíme si i stromy, které byly vysázeny na památku významné osobnosti nebo tvoří výrazný doprovod sochařského či architektonické díla, s nímž tvoří jeden celek. K programu žáci obdrží II. díl publikace Kutná Hora zelená.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.1.2017 - 31.10.2019 ZŠ 2. stupeň 90 min interiér i terén propozice Cena bez slev: 50,- Kč

KUTNOHORSKÉ PARKY aneb KRÁSNÉ MĚSTO

Regionální program připomeneme, že veřejná zeleň byla v Kutné Hoře velmi dlouho věcí neznámou. Zásluhou dolování bylo okolí města i město samé krom soukromých zahrad odlesněné a na rozbahněné neupravené ulice a volná prostranství využívaná jako tržiště byli lidé zvyklí a v zásadě jim nevadila. To se změnilo až v polovině 19. století. Postupně představíme historii nejznámějších parků v Kutné Hoře i jak změny ovlivnil místní Okrašlovací spolek.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.5.2016 - 31.10.2019 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér i terén propozice fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - LESNÍ DETEKTIVOVÉ

Terénní program představí žákům život v lese. Dozvíme se, jak se v kačinském parku i v oboře hospodařilo, naučíme se poznat jednotlivé dřeviny, zahrajeme si na stopaře a čeká nás i objevování jednotlivých lesních pater. Připomeneme si, jak les hospodaří s vodou, která tajemství objevíme v půdě i co nám prozradí letokruhy. Tato témata jsou zasazena do regionálního prostředí zámeckého parku na Kačině.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - HOUBY, HOUBIČKY

Žáci si během programu prohloubí znalosti o stavbě i rozmnožování hub. Zároveň se seznámí s jejich druhy a významem v koloběhu přírody. Také budou hledat odpovědi na otázky, kde všude lze houby nalézt, jak se liší jejich podmínky pro život či jejich skladba. Program jim ovšem přinese také řadu zajímavostí ze světa hub.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.9.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - KOLOBĚH ŽIVOTA

Program je věnován přirozenému fungování lesního ekosystému, který potřebuje pro svou rovnováhu mnoho dalších organismů, které se starají o jeho chod. Padlé stromy, stejně tak jako suché větve poskytují místo k životu, úkryt i zdroje potravy pro mnoho živočichů. A také je domovem hub a lišejníků a důležitým substrátem pro řadu rostlinných druhů.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 ZŠ 2. stupeň 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - JAK SE ŽILO CHOTKŮM NA ZÁMKU

Kačina kdysi bývala centrem kulturním, uměleckým a vědeckým. Při společné procházce parkem a zámeckou oborou se pokusíme objevit, zda se Chotkům podařilo naplnit všechny tyto rozdílné požadavky. Přeneseme se v čase a dozvíme se o bohatém kulturním a společenském životě, který tu kdysi probíhal.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - KDYŽ SI NÁŠ DĚDEČEK BABIČKU BRAL

Program k nově připravené výstavě svateb na Kačině přiblíží svatební zvyky, které veselky doprovázejí. Připomeneme si , co měl na starosti dohazovač, jak vypadaly družbance, proč ženich navléká prstýnek a nevěsta hází kytkou. Napovíme i jak vypadalo „zatahování“ i proč se ženichovi nasazuje chomout.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.5.2016 - 31.10.2016 90 min NZM Kačina Cena bez slev: 60 Kč

KAČINA - JAK SE ŽILO SLUŽEBNICTVU

O chod zámku se staralo služebnictvo, které mělo za úkol maximálně zpříjemnit pobyt zámeckého pána a jeho rodiny na sídle. Starat se o zámek, který má téměř 200 místností, byla nelehká služba. Při programu nakoukneme do komůrky služebné, pod pokličku kuchařce, dozvíme se co všechno potřeboval kastelán nebo jaké starosti měl preceptor a hofmistr.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - STROMY A KEŘE – POZNEJ JE VE HŘE

Program seznámí žáky s dřevinami v přilehlém arboretu. Díky poznávacím hrám se děti dozví, které stromy a keře mohou nalézt i ve svém okolí a co všechno lidem přináší. Zjistí, co jsou to patra lesa, jak vyroste nový strom a z čeho se skládá. Stromy a keře budou ovšem poznávat nejen zrakem, ale zapojí i další smysly, které jim svět stromů přiblíží z jiných stránek.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 MŠ a ZŠ 90 min / 135 min NZM Kačina fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - PTÁCI A PTÁČNÍCI

Program je zaměřen na upevnění znalostí o druzích ptáků, se kterými se děti běžně setkávají. Během programu poznají, čím se od sebe liší, jak se spolu domlouvají i jaká hnízdiště volí a proč. V kačinském parku děti objeví pozorovatelnu, zkusí porozumět ptačí řeči i rozlišit druhy ptáků v terénu. Připomenou si život ptáčníků i někdejší slávu čihařského řemesla.
Partneři projektu: NZM Kačina
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina propozice fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - LETEM VČELÍM SVĚTEM

Děti hravou formou získají znalosti o životě včel. Poznají, kdo je součástí včelí rodiny, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jaké jsou jejich úlohy a role. Zjistí, co všechno umí včely vyrobit a proč jsou pro přírodu nepostradatelné. Sami si vyzkouší, jak je těžká jejich práce. Vydají se do zámeckého parku objevit úly, dozví se kdo se o včely na zámku staral i jak se med využíval v zámecké kuchyni.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 MŠ a ZŠ 90 min / 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - VELKÁ ŘÍŠE BEZOBRATLÝCH aneb Ze života hmyzu

Víte, kdo má osm očí, který motýl je stěhovavý nebo kdo je ukrytý v duběnce? Pokud si nejste jistí, tak právě Vám je věnovaný program z říše hmyzu. S lupou a síťkou se vydáme na louku a do lesa a budeme objevovat velký svět malých živočichů. Prozkoumáme broukoviště, zapátráme v trávě i na keřích a odhalíme, kdo je ukrytý v půdě. Zjistíme, že všude kolem nás je plno života, který běžně míjíme.
Partneři projektu: TPCA
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 MŠ a ZŠ 90 / 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - POLE, LESY, LÁN – HRABĚ CHOTEK, TO BYL PÁN

Je program, který nám přibližuje hraběte J.R. Chotka jako pokrokového zemědělského hospodáře. Dozvíme se, co na Kačinu zpočátku jen dováželo, ale později i pěstovalo.Ochutnáme plodiny, které kutnohorský region proslavily. Pracovní list nám ukáže nejenom úctihodnou rozlohu jeho panství, ale i jednotlivé statky od Záboří až po Radvančice a Hetlín. V zámecké zahradě si připomeneme i méně známou zeleninu a ovoce.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.9.2019 - 31.10.2019 ZŠ 2. stupeň 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - ZÁMECKÝM ZAHRADNÍKEM

Víte, proč je půda jedním z největších bohatství člověka? Společně se vydáme po stopách zámeckého zahradníka do zahrady, kde objevíme některé regionální plodiny. Dozvíme se, kde a co se na okrasném statku pěstovalo a jak se vše v zámecké kuchyni zpracovávalo.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 ZŠ 1. stupeň 90 min / 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - LISTUJEME HERBÁŘEM

Vůně bylinek zavede děti do expozice zámku a do jeho bylinkové zahrádky. Pomocí smyslů a úkolů se seznámí nejen s bylinkami samotnými, ale také s jejich významem a použitím. Děti si připomenou babky kořenářky a naplní si sáček plný voňavých bylin.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - ZA TAJEMSTVÍM LESA

Terénní program v zámeckém parku na Kačině představuje zábavnou formou témata spojená s lesem. Děti se během programu dozví, co je to les, poznají život stromu a co strom charakterizuje. Pomocí různých smyslů se děti seznámí s tím, co se skrývá v lese a proč jsou stromy v přírodě důležité. Podle stop a znamení poznají lesní obyvatele, odhalí zásobárnu vody i pomocníky, kteří udržují koloběh přírody.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.4.2019 - 31.10.2019 90 min / 135 min NZM Kačina Cena bez slev: 50,- Kč

KAČINA - PODHOUBÍČKO, PODHOUBÍ

Děti se při tomto programu stanou mykology. Hravou formou získají znalosti a dozví se mnoho zajímavostí ze světa hub. Seznámí se nejen se základními pojmy spojenými s těmito organismy, ale také s jednotlivými druhy. Zjistí, že jejich význam není omezený jen na náš jídelníček, ale že jsou nepostradatelnou součástí v koloběhu přírody.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.9.2019 - 31.10.2019 90 min terén Cena bez slev: 50,- Kč

ZA VČELÍM BZUČENÍM

Žáci hravou formou získají znalosti o životě včel. Poznají, kdo patří do včelí rodiny, jak se včely spolu domlouvají a jak si vzájemně pomáhají. Zjistí, jaké jsou jejich úlohy a role a proč jsou pro přírodu nepostradatelné. Sami si vyzkouší, jak je těžká jejich práce a zjistí, proč se ustálilo spojení „pilný jako včela“.
UKONČENÉ 1.5.2016 - 30.4.2018 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40 / 50 Kč

NA NÁVŠTĚVĚ V ÚLU

Žáci hravou formou získají znalosti o životě včel. Poznají, kdo je součástí včelí rodiny, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jaké jsou jejich úlohy a role. Zjistí, co všechno včely umí vyrobit a proč jsou pro přírodu nepostradatelné. Sami si vyzkouší, jak je těžká jejich práce. Dozví se spoustu zajímavostí spojených s jejich životem, anatomií, ale také s jejich návazností na okolní prostředí. Připomeneme si, že opylovat umí i včelky samotářky, vosy i brouci.
UKONČENÉ 1.3.2019 - 31.5.2019 90 min interiér fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

NOVOROČNÍ VINŠOVÁNÍ

První program z cyklu Český rok, který nám přiblíží kdo a proč chodíval na Nový rok po koledě, proč si lidé dodnes posílají novoroční blahopřání a jak je to se vznikem kalendářů. Žáci si připomenou svátek Tří králů, tříkrálové věštění, lidové pověry i pranostiky. Program doplňuje výtvarná zvykoslovná dílnička. Pomůcky: nůžky, šroubovací lepidlo
UKONČENÉ 1.1.2017 - 15.1.2020 ZŠ od. 3 tř. 90 minut interiér propozice Cena bez slev: 50 Kč

ČESKÝ MASOPUST

Druhý etnografický program je zaměřen na téměř již zaniklý svátek. V průběhu programu se žáci seznámí s jednotlivými postavami, jejich pořadím i významem v masopustním průvodu. Program je doplněný výtvarnou dílnou, při které se děti učí, jaké proporce má lidská postava, jak sestavit postavy v pohybu, jak a do čeho je obléci. Každý žák si v průběhu programu začne vyrábět jednu z postav masopustního průvodu. Po domluvě s lektorkou bude program přizpůsoben věku a zručnosti dětí. Lze volit z materiálů karton a barevné papíry nebo karton a zbytky látek. Na průvodu děti pokračují v dalších hodinách výtvarné výchovy a postupně si třída vytvoří průvod, kterým si může vyzdobit učebnu, vestibul nebo chodbu školy.
UKONČENÉ 15.1.2019 - 5.3.2019 ZŠ od 4. třídy 90 minut/ 135 min interiér propozice Cena bez slev: 50,- Kč

40 DNÍ DO VELIKONOC

Výukový program seznámí děti s tradicemi a zvyky, které provázejí období před Velikonocemi. Vyprávění začneme u Popeleční středy a přes šest postních nedělí se dostaneme až k Pašijovému týdnu vrcholícímu Červeným pondělím spojeným s pomlázkou. Děti zjistí, co je pučálka, mazanec, jidáše, Morana a Líto, kdy je třeba nahradit zvuk zvonů řehtačkami a kdy se zapaloval paškál. V průběhu programu si děti vytvoří vlastní velikonoční kalendář, který je provede velikonočním obdobím.
UKONČENÉ 1.3.2016 - 17.4.2017 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

NOC, KDY ČÁRY MAJÍ MOC

Výukový program představí žákům tradiční zvyky spojené s Filipojakubskou nocí. Lidé věřili, že uprostřed mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem se otevírá země a nečisté síly mají větší moc. Děti zjistí, proč právě této noci naši předci přisoudili takovou výjimečnost, jak se lidé bránili zlé magii, a seznámí se s tradicí ohňů známou jako „pálení čarodějnic“. Během programu si děti vytvoří svoji čarodějnici z vatových polotovarů.
UKONČENÉ 1.4.2016 - 30.4.2017 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

PTÁČKOHRANÍ

Program Ptáčkohraní pro letošní rok nabízíme program ve dvou versích. První nabízí program propojený s terénním pozorováním ptáků na krmítku nebo vycházkou po okolí. Děti během programu poznají nejběžnější druhy přezimujících ptáků, porovnávají čím se od sebe liší a jak se spolu domlouvají. V interiérové části se žáci dozví, jak je těžké pro ptáčky přezimovat, jak jim lidé mohou pomoci a kteří nepřátelé mohou na ptáky čekat u krmítka. Program můžete doplnit i druhou možností – výtvarným workshopem, kde si děti vyrábějí z kartonového polotovaru závěsné krmítko. Programy jde po domluvě vzájemně propojit do projektového dopoledne ( pozorování, program a dílna) za zvýhodněnou cenu.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.1.2019 - 29.2.2020 MŠ a ZŠ 1.st. 90 / 135 minut interiér i terén propozice fotogalerie Cena bez slev: 50,- Kč

LETEM PTAČÍM SVĚTEM

Program je zaměřen na upevnění znalostí o druzích ptáků, se kterými se děti běžně setkávají. Během programu si uvědomí, že napovědět o životě ptáků nám může jejich tvar zobáku nebo nohy, způsob letu, ptačí domlouvaní, i proč a jaká hnízdiště si volí. Program je vhodný pro úvodní lekci nebo pro souhrnné opakování učiva o ptácích.
UKONČENÉ 1.3.2016 - 30.4.2016 ZŠ 2. stupeň 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

ZIMNÍ PTÁKOVINY

Program prohlubuje znalosti žáků ohledně ptáků, se kterými se mohou setkat běžně ve svém okolí. Seznámí je s jejich hlasy, poznají některé z jejich stop, dozví se různé zajímavosti. Program doplní také výroba vlastních modelů ve 3D.
UKONČENÉ - ZŠ 2.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

AŽ TĚ CHYTÍM, TAK TĚ SNÍM

Hlavním tématem výukového programu jsou potravní řetězce v přírodě a potrava různých druhů živočichů. Děti se hravou formou dozví, co mají na jídelníčku býložravci, masožravci a všežravci a jak je v přírodě nastavena potravní rovnováha. Seznámí se i s faktory, které vedou k jejímu narušení. Představíme si invazní a ohrožené druhy rostlin a budeme pátrat, co může každý z nás udělat, aby rovnováha v přírodě zůstala zachována.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.4.2018 - 30.6.2018 ZŠ od 4. třídy 90 min interiér Cena bez slev: 50 Kč

JARNÍ SLABIKÁŘ

Program, je založen na vnímání přírody, pomocí vlastních smyslů a objevů. Je určen pro menší děti. Formou hry zjistí, že jaro lze slyšet, dotknout se ho, ochutnat i cítit jeho vůně. Při zvídavém pozorování, objevíme mnoho zajímavých věcí, které nám přiblíží jarní radovánky, tradiční rodinné svátky i změny v přírodě.
UKONČENÉ 29.2.2016 - 29.4.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40 / 50 Kč

LETNÍ SLABIKÁŘ

Léto dokážeme poznat i pomocí vlastních smyslů a vlastním prožitkem. Na základě vlastních objevů poskládáme letní slabikář toho, co se právě kolem nás děje a co doma i v přírodě prožíváme. Program lze po domluvě realizovat i jako terénní.
UKONČENÉ 1.5.2016 - 30.6.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 50 Kč

PODZIMNÍ SLABIKÁŘ

Interiérový program je o vnímání podzimu v přírodě, pomocí vlastních smyslů, objevů a prožitku. Je určen pro menší děti. Formou hry zjistí, že podzim lze slyšet, dotknout se ho, ochutnat i cítit jeho vůně. Při zvídavém pozorování, objevíme mnoho zajímavých věcí, které nám přiblíží podzimní poklady a radovánky v přírodě.
UKONČENÉ 1.9.2016 - 31.10.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 40 / 50 Kč

ZIMNÍ SLABIKÁŘ

Program, který je určený především pro menší děti nebo smíšené skupiny, zaměřený především na smyslové vnímání. Vyzkoušíme si, zda můžeme zimu slyšet, zda má své vůně nebo jak se můžeme zimy dotknout. Náplň programu je zaměřena na život rodiny i proměny přírody v zimním období.
UKONČENÉ 1.12.2016 - 28.2.2017 60/90 minut interiér Cena bez slev: 50 Kč

JARO NA ZAHRADĚ

Děti si při programu postaveném na vlastních prožitcích a hře upevní poznatky o jaru. Samy si zkusí, jak je těžké postarat se o právě vylíhlá ptačí mláďata či si zahrají na ještěrku a aprílové počasí. Formou her si ověří své znalosti o mláďatech, seznámí se s příběhem semínka a cibulky.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 29.2.2016 - 30.4.2018 60/90 minut terén Cena bez slev: 40 / 50 Kč

LÉTO NA ZAHRADĚ

Žáci si prostřednictvím vlastních prožitků upevní poznatky o tom, co se v létě děje na zahradě. S lupou v ruce se promění v hmyzí badatele a prozkoumají různá zákoutí, aby zjistili, že každý živočich potřebuje jiné životní prostředí a podmínky. Nakonec si na vlastní kůži vyzkouší, co všechno se musí přihodit, aby se z „ošklivé“ housenky stal krásný motýl.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.5.2014 - 30.6.2018 60 / 90 minut terén Cena bez slev: 40 / 50 Kč

PODZIM NA ZAHRADĚ

Děti se zábavnou formou postavenou na vlastních prožitcích seznámí s tímto krásným barevným obdobím. Při vlastních objevitelských činnostech, úkolech a hrách budou poznávat podzim z mnoha stránek. Stanou se malíři, odborníky na vůně a chutě, budou se zabývat různými plody i stromy. Na chvíli se stanou i zvířátky na podzim. Program probíhá na školní zahradě.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.9.2015 - 31.10.2017 60/90 minut exteriér propozice Cena bez slev: 40 / 50 Kč

ZIMA NA ZAHRADĚ

Program věnující se poslednímu ročnímu období opět přivede děti ze tříd ven. Věnovat se budeme životu zvířátek v zimě a zahrajeme si na stopaře. Terénní výukový program opět doplní řada her a rozpohybovaných básniček, které dětem umožní upevnit si již získané i nově nabyté poznatky. Nově nabízíme program i v Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.12.2016 - 28.2.2018 60/90 minut terén propozice Cena bez slev: 40 / 50 Kč

CO PAMATUJE KRAJINA

Co je to vlastně krajina? Na tuto otázku a mnohé další budou hledat studenti odpověď v tomto programu. Na jedné straně se seznámí s krajinou jako s odrazem historie, na straně druhé si uvědomí, že je i budoucností. Pomocí časové osy či leteckých snímků si uvědomí zásadní zásahy člověka do krajiny.
UKONČENÉ 1.5.2016 - 30.6.2016 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

ENERGIE A MY

Program pomůže studentům ukotvit si znalosti z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie včetně jejich kladů i záporů. Poukáže na často málo zmiňované aspekty při využívání jednotlivých zdrojů. Při simulační hře, týkající se výstavby větrné elektrárny, si studenti uvědomí propojenost ekologického tématu s ekologií, s lokální tématikou a s rázem krajiny. Program tak přiblíží studentům možné pohledy a zájmy občanů v energetické otázce. Na kterou stranu se oni sami přikloní?
UKONČENÉ - 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

Z PŘÍRODY DO ZÁSUVKY

Studenti získají informace o různých zdrojích energie a z různých hledisek porovnají jejich výhody a nevýhody. Vyspecifikují, které zdroje jsou označovány jako „čisté“ a zdůvodní proč. Nad mapou světa s grafy určí, kde jsou naleziště neobnovitelných zdrojů a jak velké jsou jejich zásoby.
UKONČENÉ - 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

JAK JE DRAHÁ ENERGIE?

Žáci se společně zamýšlejí, jakou roli hraje energie v jejich životě a kolik jí mohou ušetřit. Formou hry se seznamují s energeticky úspornými opatřeními a navrhují nízkoenergetické bydlení. Zjišťují, že úspory pomohou nejenom jejich peněžence, ale hlavně životnímu prostředí.
UKONČENÉ - 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

Z PŘÍRODY DO ZÁSUVKY

Žáci získají informace o různých zdrojích energie a z různých hledisek porovnají jejich výhody a nevýhody. Vyspecifikují, které zdroje jsou označovány jako „čisté“ a zdůvodní proč. Nad mapou světa s grafy určí, kde jsou naleziště neobnovitelných zdrojů a jak velké jsou jejich zásoby.
UKONČENÉ - ZŠ 2.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

JAK JE DRAHÁ ENERGIE?

Žáci se společně zamýšlejí, jakou roli hraje energie v jejich životě a kolik jí mohou ušetřit. Formou hry se seznamují s energeticky úspornými opatřeními a navrhují nízkoenergetické bydlení. Zjišťují, že úspory pomohou nejenom jejich peněžence, ale hlavně životnímu prostředí.
UKONČENÉ - ZŠ 2.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

ENERGIE - KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI

Žáci se v programu zamýšlejí, na co všechno potřebují elektrickou energii a jaké by to bylo bez ní. Prostřednictvím krátkého animovaného filmu se seznámí s úspornými opatřeními. V modelovém domku vyhledají možnosti pro úspory energie a následně navrhnou vlastní energeticky úspornou domácnost.
UKONČENÉ 1.9.2015 - 30.4.2017 90 minut interiér propozice Cena bez slev: 50 Kč

DRŮBEŽ ZE DVORA

Páté pokračování cyklu Na dvorku a ve stáji, které seznámí děti hravou formou se zvířátky ze statku. Tentokráte se zaměříme na slepici a kohouta a k nim samozřejmě na jaře patří i kuře. Hejno nám doplní kachny, husy, i krocan s perličkou. Na děti čekají i říkanky, pohybové aktivity i výtvarné tvoření.
UKONČENÉ 29.2.2016 - 30.4.2016 60/90 minut interiér Cena bez slev: 50 Kč

KOZA ZE DVORA

Čtvrté pokračování cyklu Na dvorku a ve stáji, které seznámí děti hravou formou se zvířátky ze statku. Tentokráte se nám představí koza, jako zvíře, bez kterého bychom neměli mléko, sýr či tvaroh. Děti se formou skládanky seznámí s částí těla kozy, čekají je říkanky, pohybové aktivity i tvoření.
UKONČENÉ 5.2.2016 - 30.4.2016 60/90 minut Cena bez slev: 50 Kč

KRÁVA ZE DVORA

První program z připravovaného cyklu, který seznámí děti hravou formou se zvířaty ze statku. Tentokráte se nám představí kráva, jako zvíře, bez kterého bychom neměli mléko, sýr či tvaroh. Děti se dozví, jak kráva vypadá, co jí chutná a jak se její mléko dostane až na náš stůl. Formou skládanky se seznámí s částí těla krávy a čeká je i výtvarná aktivita.
UKONČENÉ - ZŠ 1.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

KŮŇ ZE DVORA

Další program z cyklu Na dvorku a ve stáji děti zavede mezi koně. Pomocí říkanek a her se naučí pojmenovat každou část koňského těla a rozeznat druhy koní. Dozví se, co mají koně rádi a čím se krmí, jak pomáhají na statku i mimo něj a jakou péči koně potřebují. V rámci pohybových aktivit si vyzkoušíme, jak se jezdí koňské dostihy či parkur. A čeká nás i tvořivá aktivita.
UKONČENÉ 21.9.2015 - 16.2.2016 60/90 minut interiér propozice Cena bez slev: 40 Kč

OVCE ZE DVORA

Druhý program z cyklu Na dvorku a ve stáji děti zavede do ovčího stáda. Hravou formou se seznámí s chovem ovcí, jejich užitkem a se zpracováním vlny. Čekají je říkanky a pohybové a zábavné aktivity, při kterých se dozví, kdo je černou ovcí a kdy je dobré vystoupit ze stáda. A opět je připravena i tvořivá aktivita.
UKONČENÉ - 60/90 minut propozice Cena bez slev: 40 Kč

SADY ZA HUMNY

Program žáky seznámí se starými odrůdami ovoce a jejich pěstováním i s dnes již netradičními ovocnými stromy, které byly v našem kraji hojně zastoupené. Žáci si uvědomí jejich význam pro člověka i krajinu a důležitost jejich zachování. Zároveň se zamyslí nad tím, proč je důležité podporovat regionální produkty. Na základě srovnání současných a historických fotografií i místních názvů zjistí, kde všude se v Kutné Hoře nacházely a nacházejí ovocné sady a vinice, kterému ovoci se tu dařilo a jaké tu najdeme v současnosti. Seznámí se s místními osobnostmi, které jsou spojeny s bohatou ovocnářskou minulostí Kutné Hory, a na příkladu pěstování vinné révy najdou odpověď na otázku, zda je možné na tuto slavnou historii úspěšně navázat.
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.10.2018 ZŠ 2.st. 90 minut interiér propozice Cena bez slev: 50 Kč

SADAŘ - STROMŮ VLADAŘ

Děti se prostřednictvím hravých aktivit seznámí s druhy ovoce a jejich odrůdami, které jsou typické pro náš kraj. Uvědomí si, co vše se musí stát, aby si mohly pochutnat na šťavnatém ovoci a produktech z něj. Seznámí se regionálními produkty a se značkou bio. Ochutnají ovoce sušené, povidla i mošty, aby poznali, jak naši předci ovoce uchovávali, aby měli přísun vitamínů i v zimě. Pomocí historických a současných fotografií se vrátí o desítky let zpátky, aby se dozvěděli, k čemu odkazují místní názvy Třešňovka, Ve Švestičkách či Mišpulky.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.10.2019 ZŠ 1.st. 90 minut interiér propozice fotogalerie Cena bez slev: 50 Kč

ZEMĚ JAKO NA DLANI

Program žákům přiblíží vývoj zemědělství na Kutnohorsku. Naučí se, které plodiny byly pro region typické, jaké se zde pěstují nyní a jak se nám díky novým plodinám změnila naše strava. Díky fotografiím a leteckým snímkům si uvědomí, jak se během historie měnilo využívání zemědělské půdy, vlastní udržitelnost v zásobování, ale i samotný vztah k zemědělské půdě. Program upozorní rovněž na rozdíl mezi konvenčním a biozemědělstvím a na náročnost práce farmáře. Žáky čeká ochutnávka a listování regionální kuchařkou.
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.10.2017 ZŠ 2.st. 90 minut interiér propozice Cena bez slev: 50 Kč

TABÁK, CUKR, VARHANY - V KUTNÉ HOŘE K DOSTÁNÍ

Tušíte, proč kutnohorské továrny vznikaly podél Vrchlice, kdo zapříčinil vznik místního vlakového nádraží, jestli se pekl chléb dříve u Středů nebo Benešů, kde se vyráběly boty, ocet i varhany? Odpovědi a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v regionálním programu. Seznámíme se s historií místních firem, zjistíme, které se dochovaly dodnes a po kterých nám zbyly již jen historické fotografie, místní názvy a vzpomínky. Zjistíme, který průmysl zde byl zastoupen v minulosti a jak vznikající firmy ovlivnily podobu našeho města i jeho život. Po stopách průmyslu v Kutné Hoře se můžete vydat ve 2 trasách. První okruh je věnován Žižkovu a části Vnitřního města. Druhá trasa vede přes Hloušku a část Šipší. Program je připraven jako terénní procházka městem nebo jako virtuální toulání v učebně s vícero aktivitami ( při špatném počasí). Pro interiérový program je zapotřebí zajistit učebnu s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.12.2019 ZŠ 2. stupeň 90 / 135 minut terén / interiér propozice Cena bez slev: 50,- Kč/ 60,- Kč

ZA ZKAMENĚLOU HISTORIÍ KUTNÉ HORY

Terénní program je určen zejména pro studenty 9. ročníků ZŠ. Povede po Královské cestě od reliéfu Vrchlického do lomu Práchovna. Žáci se v praxi seznámí s geologickými prvky (vrásy, zlomy, přesmyky) a jejich vznikem. Pod lupou prozkoumají vzhled a složení jednotlivých hornin a nerostů, roztřídí je a přiřadí k lokalitám jejich těžby. Do pracovních listů si zakreslí skálu, aby si uvědomili, z čeho se horniny skládají, a odhalí geologické zvláštnosti regionu.
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.8.2016 ZŠ 2.st. 135 minut exteriér propozice fotogalerie Cena bez slev: 75 Kč

ZKAMENĚLÁ KUTNÁ HORA

Program přiblíží žákům nerostné bohatství našeho města. Žáci se seznámí s horninami a nerosty, jejich těžbou v našem městě a jejich využitím. Upevní si pojmy s těžbou spojené, uvědomí si, jak se těžba v historii vyvíjela a jaké byly a jsou její dopady na přírodu a krajinu. Zjistí, proč díky těžbě došlo k odlesnění místní krajiny i odkud a jak se do Kutné Hory dřevo pro potřebu dolů dopravovalo.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 21.9.2015 - 28.2.2017 ZŠ 2.st. 90 minut interiér propozice Cena bez slev: 50 Kč

PUTOVÁNÍ SE SNĚHOVOU VLOČKOU

Když napadne sníh, pojďme rychle ven. Program je zaměřený na sníh a jeho vlastnosti. Děti se s ním seznámí velmi prakticky, pomocí pokusů a pozorování. Realizace programu je závislá na počasí.
UKONČENÉ - ZŠ 1.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

ZA NÁRODY KOLEM SVĚTA

Program ukáže žákům, že bez ohledu na rozdíly, jsou si všichni lidé na světě podobní. Ať již na poušti nebo za polárním kruhem, chudí i bohatí, všichni lidé řeší, co budou jíst, co si obléknou a kde složí svou hlavu ke spánku. Díky hravým aktivitám získají děti příležitost poznat blíže známé i méně známé národy světa.
UKONČENÉ - ZŠ 1. a 2.st. 90 minut propozice Cena bez slev: 50 Kč

POZOR! JEDU.

I když jsme malí, mohou z nás být řidiči! Tento program seznámí děti s pojmem doprava a se vším, co si lze pod ním představit. Hravou formou jim představí základní značky a pravidla, která jsou pro děti samotné důležitá. Po cestě světem poputují různými dopravními prostředky, své znalosti si pak sami vyzkouší při práci s pracovním listem.
UKONČENÉ 21.9.2015 - 30.6.2017 60/90 minut interiér propozice Cena bez slev: 40,- / 50,- Kč
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory