603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

UČEBNA V LESE

Cílem projektu „Učebna v lese“ je vybudovat lesní naučnou stezku v arboretu u zámku Kačina, která bude sloužit k terénní výuce dětí i dospělých při výukových programech i presentovat veřejnosti přírodní a kulturně historické hodnoty zámeckého parku na Kačině, který byl prohlášen evropsky významným územím Natura. Zámecký park Kačina a revitalizované arboretum přeměníme v zelenou učebnu formou informačních panelů, herních a pozorovacích zařízení, která nám pomohou při terénní výuce dětí. Tuto lokalitu POD HORAMI z.s. pravidelně využívá pro terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ z regionu. V zahradě za skleníkem realizujeme bylinkové programy, v arboretu poznáváme jednotlivé dřeviny. Hlavním cílem je ukázat dětem přírodu hravou formou a učení je především formou vlastních objevů a prožitků. Proto jsme se rozhodli připravit a realizovat zelenou učebnu pro výuku dětí i dospělých a současně presentovat veřejnosti přírodní, historické a estetické hodnoty kačinského zámeckého parku. Snad tím i přispějeme k podpoře regionální identity obyvatel v širším okolí parku. Vedlejším cílem je vytvořit vhodné rekreační a odpočinkové zázemí, které tu prozatím chybí.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.3.2016 - 31.12.2016 žáci MŠ a ZŠ, veřejnost propozice fotogalerie

Děti se v zámeckém parku na Kačině v rámci projektu učí vlastními objevy a prožitky vnímat přírodu.

Publikováno: Obzory Kutnohorska 5.11.2016

„Učebna v lese“ je název zajímavého projektu, který z.s. Pod Horami realizuje od září v zámeckém parku na Kačině u Kutné Hory. Lesní naučná stezka byla vybudována za podpory grantu Středočeského kraje.

„Hlavním cílem je ukázat dětem přírodu hravou formou, kde učení je především záležitostí vlastních objevů a prožitků. Proto jsme se rozhodli připravit a realizovat zelenou učebnu pro výuku dětí i dospělých a současně prezentovat veřejnosti přírodní, historické a estetické hodnoty kačinského zámeckého parku, prohlášeného evropsky významným územím Natura,“ uvedla Jitka Lišofská Rosická ze spolku Pod Horami s tím, že kačinské arboretum spolu se zámeckým skleníkem a bylinkovou zahrádkou využívá spolek dlouhodobě na další výukové programy pro žáky mateřských a základních škol regionu.

V rámci projektu Učebna v lese jsou realizovány dva programy podle věku dětí. První, určený pro žáky mateřských škol, se jmenuje Za tajemstvím lesa, druhý, pro žáky základních škol, Lesní detektiv.

„Protože bylo hodně zájemců a pro kutnohorské školy by bylo jen minimum míst, rozhodl se Městský úřad Kutná Hora a podpořil projekt Družiny v pohybu, který reaguje na poptávku po tematických terénních výukových programech. Díky schválenému projektu získaly základní školy možnost "vycestovat" se školní družinou na terénní programy na Kačinu. Takže jsme vlastně propojili 2 v 1. Důležité také je, že děti po dopoledni, kdy sedí v lavici, mohou využít nabídky pro venkovní program,“ zdůraznila Jitka Lišofská Rosická z z. s. Pod Horami.

Jak uvedl lektor spolku Pod Horami Martin Figura, děti se v rámci projektu naučí poznávat základní druhy stromů, jak funguje les. Důležité je také umět se dívat kolem sebe a vnímat přírodu, zvířata, která v ní žijí. S velkým ohlasem se setkává lesní xylofon, kdy se zámeckým parkem nesou zvuky dřeva, listové pexeso, stanoviště s letokruhy i hledání zvířátek.

„Jezdí k nám děti nejen z Kutné Hory, ale i dalších míst regionu jako jsou Církvice, Močovice, Tupadly, Vrdy, Zbýšov atd. Díky grantu mají účastníci dotovanou dopravu. Průměrně přijíždějí dva autobusy denně. Je o to velký zájem,“ řekla Gabriela Březinová, lektorka spolku Pod Horami, která v zámecké učebně vítala příchozí děti ze Školní družiny při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. Ještě předtím, než se děti rozběhly po naučné stezce, dozvěděly se v zámecké učebně spousta informací o lese, stromech i jejich škůdcích. V brzké době se děti mohou těšit na další atrakci. Hmyzí hotel, který je součástí projektu, se už pomalu zabydluje.

TZ_UL_1

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory