603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

TABÁK, CUKR, VARHANY - V KUTNÉ HOŘE K DOSTÁNÍ

Tušíte, proč kutnohorské továrny vznikaly podél Vrchlice, kdo zapříčinil vznik místního vlakového nádraží, jestli se pekl chléb dříve u Středů nebo Benešů, kde se vyráběly boty, ocet i varhany? Odpovědi a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v regionálním programu. Seznámíme se s historií místních firem, zjistíme, které se dochovaly dodnes a po kterých nám zbyly již jen historické fotografie, místní názvy a vzpomínky. Zjistíme, který průmysl zde byl zastoupen v minulosti a jak vznikající firmy ovlivnily podobu našeho města i jeho život. Po stopách průmyslu v Kutné Hoře se můžete vydat ve 2 trasách. První okruh je věnován Žižkovu a části Vnitřního města. Druhá trasa vede přes Hloušku a část Šipší. Program je připraven jako terénní procházka městem nebo jako virtuální toulání v učebně s vícero aktivitami ( při špatném počasí). Pro interiérový program je zapotřebí zajistit učebnu s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 21.9.2015 - 31.12.2019 ZŠ 2. stupeň 90 / 135 minut terén / interiér propozice Cena bez slev: 50,- Kč/ 60,- Kč
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory