603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

Projekty

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Projekt oživuje vzdělávací nabídku projektových dnů a výukových programů ve spolupráci se záchrannými stanicemi. Školy získají možnost environmentální výuku propojit s mezipředmětovou vazbou a rozšíří výuku o praktickou dílnu zaměřenou na rozvoj manuální zručnosti žáků v jejich ZŠ. Společně tak pomůžeme zvýšit hnízdišť ptáků a úkrytů pro savce v okolí základních škol a tím rozšíříme i biodiverzitu města Kutné Hory. Projektem zároveň propojíme ekologickou výchovu mezi 1. a 2. stupněm na ZŠ v Kutné Hoře a zlepšíme životní prostředí v okolí škol.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2019 - 31.12.2019 žáci ZŠ Kutné Hory fotogalerie

JAK SE ŽILO V KUTNÉ HOŘE

Projekt, který rozšiřuje vzdělávací nabídku terénních výukových programů našeho regionu. Žáci v rámci výukových programů poznávají, jak se utvářelo a rozvíjelo město, jak se připojovaly a vznikaly jednotlivé městské části. Uvědomí si, že v Kutné Hoře vždy žila široká paleta sociálních vrstev obyvatelstva. Velmi dobře se žilo vyšším úředníkům, větším řemeslníkům a obchodníkům spolu s příslušníky svobodných povolání jako byli lékaři či advokáti a na špičce kutnohorské společnosti stáli továrníci a top management velkých továren. Na konkrétních příbězích chceme ukázat, jak se život ve městě měnil, jak se bydlelo, jak fungovaly sociální vrstvy i jak to bylo např. s hygienou či odíváním, stravou nebo trávením volného času.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2019 - 31.12.2019 žáci ZŠ Kutné Hory

POD HORAMI v terénu

Projekt volně navazuje na projekty Smysluplná zahrada, Učebna v lese a Učebna na louce. Hlavním cílem je poskytnout především terénní ekologickou a regionální výuku dětem MŠ, ZŠ a SŠ pro doplnění jejich výuky. Projekt mohou školy využít i pro volnočasové aktivity.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.10.2018 - 31.10.2019 žáci MŠ, ZŠ a SŠ

O POČASÍ MÁME JASNO?

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po propojení výuky přírodních věd s předměty, které jsou pro děti složitější. Školy hledají možnost propojení s projekty, které dětem usnadní lépe pochopit přírodní a fyzikální vědy, např. hravými aktivitami nebo zajímavými pomůckami. Do Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha bude nainstalována školní meteorologická stanice, která bude sloužit pro badatelské terénní programy. Žáci si v nich prakticky ověří jejich znalosti ze zeměpisu a přírodopisu. Projekt doplňují 2 výukové programy, které dětem názorně ukazují, že předvídat rozmary počasí můžeme nejen díky televizní předpovědi počasí, ale i vlastním pozorováním přírody a pravidelným měřením.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2018 - 31.12.2018 ZŠ v Kutné Hoře

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM

je název nového projektu pro ZŠ z Kutné Hory. Reaguje na poptávku regionálních výukových programů. V průběhu roku se děti při terénním programů dozví, jak se v Kutné Hoře obchodovalo na jednotlivých tržištích, kde byly masné krámy či chlebové lávky a co prodávaly pekáčové báby. V centru Kutné Hory objevíme i první obchodní domy a vše doplníme příběhy obchodnických rodin. V druhé části Kupecké počty nás čekají zajímavosti o mincích a bankovkách a také si vyzkoušíme jak se počítalo podle ve Všeobecném počtáři. Budeme měřit na lokty, stopy i sáhy a vyzkoušíme si i nakupování.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2018 - 31.12.2018 žáci ZŠ Kutné Hory

UČEBNA NA LOUCE

Po úspěšném projektu Učebna v lese se nám podařilo získat finanční prostředky na rozšíření učebny u Národního zemědělského muzea na Kačině. Učebna se rozšíří na přilehlou louku o tři nové panely s tématy: včely, hmyz a zemědělství. Opět bude šedá strana panelů věnovaná dospělým a zelená strana bude pro děti. Projekt doplní nové výukové programy pro děti MŠ a ZŠ s dotovanou dopravou. Programy hravě projí muzejní expozice s terénní výukou. Návštěvníci parku ocení i nové herní prvky, které postupně doplní prostor, kde si mohou s dětmi vše vyzkoušet i mimo otvírají dobu muzea. Areál je volně přístupný veřejnosti.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.1.2018 - 31.12.2018 žáci MŠ a ZŠ

SMYSLUPLNÁ ZAHRADA

Projekt Smysluplná zahrada navazuje na již realizovaný projekt Přírodní učebna. V průběhu projektu přeměníme spodní patro učebny. Doposud nevyužívaný prostor představí dětem i veřejnosti staré a méně známé ovocné odrůdy. Květinovo - bylinké patra doplníme o kompostér a vrbičkovou stavbu. Po pozemku bude rozvedena kapková závlaha. V přilehlé blízkosti vznikne i malá relaxační zóna s posezením. Pro Přírodní učebnu vzniknou 3 nové terénní výukové programy a bude připravena i 1 akce pro veřejnost.
Partneři projektu: PM
UKONČENÉ 1.10.2017 - 30.9.2018 žáci MŠ a ZŠ fotogalerie

ROK S PŘÍRODOU

Projekt je určen pro rozšíření výuky v nově vybudované Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře. Připraveny budou 3 tematické projektové dny, věnované chráněným živočichům. Projektový dny budou připraveny ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pavlov a prioritou programů bude kontakt se živým živočichem. Projektové dny doplníme školním skupinám i o výtvarnou dílnu.V návaznosti na tyto dny budou připraveny i nové výukové programy, které nabídnout možnost zúčastnit se třídám, kterým se nehodí termín projektových dnů nebo mají problém s dopravou do učebny. Projekt je zaměřen hlavně na MŠ a ZŠ z Kutné Hory a po úvodních programech budou programy nabídnuty i ostatním školám v regionu.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 6.2.2017 - 31.12.2017 žáci MŠ a ZŠ Kutné Hory propozice fotogalerie

KUTNÁ HORA (P)O ŠKOLE

Další z projektů, které základním školám v Kutné Hoře nabízejí praktickou výuku regionální historie. V průběhu projektu vzniknou 2 nové výukové programy, tentokrát zaměřené na kutnohorské školství. Chceme představit Kutnou Horu dětem i veřejnosti jako město, které mělo i v historii velmi významné místo ve vzdělávání. Už za doby Jezuitů měla Kutná Hora vyhlášené školství, k němu samozřejmě přispěl i Řád sv. Voršily a i Vysokokostelská škola měla své renomé. Celý projekt doplní i beseda pro veřejnost i seminář pro pedagogy.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 6.2.2017 - 31.12.2017 žáci ZŠ KH a veřejnost fotogalerie

ZA HOUBOVOU VŮNÍ

Poslední z projektů rozšiřuje a zkvalitňuje kapacitu „zelené učebny“ v zámeckém parku na Kačině o další aspekt – mobilní naučnou stezku. Tentokrát s tématem „Putování za houbovou vůní“. Současně projekt doplní a zkvalitní mobiliář učebny pro terénní výukové programy. Ta bude sloužit především školní a předškolní mládeži. Novým netradičním způsobem využijeme bohatého kulturněhistorického i přírodního potenciálu kačinského zámeckého parku a přilehlé obory, které jsou prohlášeny rezervací NATURA.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.8.2016 - 31.12.2016 MŠ a ZŠ Střed. kraje fotogalerie

DRUŽINY V POHYBU

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po tématických terénních výukových programech. Naší snahou je realizovat terénní environmentální výchovu ve školních družinách, školních klubech a zájmových kroužcích ve školách na území Kutné Hory a umožnit tak dětem více pohybu při aktivním učení v odpoledních hodinách. Dáváme možnost dětem strávit čas mimo školní budovu. Nejlépe v přírodě, kde si formou hry a objevů prakticky ověří své získané znalosti.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.8.2016 - 31.12.2016 žáci ŠD z Kutné Hory fotogalerie

BOTANIKA POD LUPOU

V průběhu projektu „Botanika pod lupou“ vzniknou minimálně 3 nové výukové programy – Květy, Listy a pletiva a Semena a plody, které přiblíží dětem svět botanické říše. U menších dětí budou programy připravené hravou formou, především na základě vlastních objevů. Pro mateřské školy budou programy propojené s tématy, která malým dětem pomohou lépe pochopit botanická tajemství opylování rostlin, fotosyntézu či rozmnožování dřevin, např. programy Květy a hmyz, Listy a stromy, Plody a ptáci. Pro žáky základních škol bude program navazovat na probírané učivo, rozšířené o vlastní poznatky z pozorování pod binokulární lupou nebo mikroskopem. Zde předpokládáme i propojení s terénním programem z projektu Zelená Kutná Hora, který nám podpořilo Město Kutná Hora. Snažíme se, aby se děti učily v lokalitě, kterou mají kolem sebe a třeba ani netuší, kdy a jak park vznikl, kdo, které a proč stromy zasázel, nebo při jaké příležitosti to bylo. Naší snahou je přiblížit jim „jejich“ město názornými ukázkami a aktivitami, které jim prohloubí regionální znalosti a pomůže jim vytvořit si kladný vztah k „ jejich“městu. Současně zde plánujeme i propojení s využitím Přírodní učebny v areálu ZŠ J. Palacha, kterou nám finančně podpořil Středočeský kraj. Připravovaný projekt je pro žáky MŠ a ZŠ a předpokládáme zapojení minimálně 200 žáků.
Partneři projektu: KH net
UKONČENÉ 4.5.2016 - 31.12.2016 žáci MŠ a ZŠ fotogalerie

ZELENÁ KUTNÁ HORA

V návaznosti na úspěšné loňské projekty Kutná Hora na talíři a Labyrintem Kutné Hory jsme se rozhodli připravit více regionálních terénních výukových programů pro žáky ZŠ. Rozhodli jsme se rozšířit vzdělávací nabídku o botanické programy, které v naší nabídce doposud chyběly. V průběhu letošního roku vzniknou programy 2 nové terénní programy, které nám toto téma pomohou dětem názorně přiblížit. Program Kutnohorské parky přiblíží dětem jak vznikala postupně zeleň v Kutné Hoře a program Krásné město se zaměří na činnost místního Okrašlovacího spolku. Oba programy budou doplněné praktickými botanickými úkoly.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 8.4.2016 - 31.12.2016 žáci ZŠ fotogalerie

UČEBNA V LESE

Cílem projektu „Učebna v lese“ je vybudovat lesní naučnou stezku v arboretu u zámku Kačina, která bude sloužit k terénní výuce dětí i dospělých při výukových programech i presentovat veřejnosti přírodní a kulturně historické hodnoty zámeckého parku na Kačině, který byl prohlášen evropsky významným územím Natura. Zámecký park Kačina a revitalizované arboretum přeměníme v zelenou učebnu formou informačních panelů, herních a pozorovacích zařízení, která nám pomohou při terénní výuce dětí. Tuto lokalitu POD HORAMI z.s. pravidelně využívá pro terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ z regionu. V zahradě za skleníkem realizujeme bylinkové programy, v arboretu poznáváme jednotlivé dřeviny. Hlavním cílem je ukázat dětem přírodu hravou formou a učení je především formou vlastních objevů a prožitků. Proto jsme se rozhodli připravit a realizovat zelenou učebnu pro výuku dětí i dospělých a současně presentovat veřejnosti přírodní, historické a estetické hodnoty kačinského zámeckého parku. Snad tím i přispějeme k podpoře regionální identity obyvatel v širším okolí parku. Vedlejším cílem je vytvořit vhodné rekreační a odpočinkové zázemí, které tu prozatím chybí.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.3.2016 - 31.12.2016 žáci MŠ a ZŠ, veřejnost propozice fotogalerie

PŘÍRODNÍ UČEBNA

Cílem projektu je vybudování první části přírodní učebny na nevyužívaném pozemku u ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, která bude sloužit k realizaci terénních výukových programů spolku POD HORAMI. V současnosti jsou v areálu školy betonové terasy, většinou porostlé přerostlými jalovci a náletem. Postupně chceme proměnit jednu z teras v první část přírodní učebny, kde bychom získali prostor pro venkovní aktivity. Za pomoci pedagogů, dětí ze školy a místních občanů jej chceme přeměnit v bylinkové, květinové stanoviště, kde budou probíhat výukové terénní programy pro děti z Kutné Hory a současně zde bude prostor pro školní družinu a děti z 1. stupně ZŠ.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.3.2016 - 31.12.2016 žáci MŠ a ZŠ, veřejnost propozice fotogalerie

ZA POZNÁNÍM DO ULIC

Projekt je určen pro žáky kutnohorských základních škol. V rámci terénních výukových programů je zavede na místa spojená s geologickými zajímavostmi Kutné Hory i průmyslovou historií města.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.10.2015 - 31.12.2015 žáci ZŠ fotogalerie

HRÁTKY S ŘEMESLY

Pro žáky základních škol Středočeského a Pardubického kraje připravilo občanské sdružení POD HORAMI za podpory firmy Foxconn nový projekt "HRÁTKY S ŘEMESLY". Projekt přináší do škol řemeslné dílny zaměřené na košíkářství, drátenictví, knihařství a plstění.
Partneři projektu: Foxcon
UKONČENÉ 22.9.2015 - 31.12.2015 ZŠ 1. a 2.st. propozice

LABYRINTEM KUTNÉ HORY

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy a představí žákům Kutnou Horu z pohledu geologa (jaro 2015) a průmyslníka (podzim 2015). Žáci se mohou těšit na realizaci interiérových výukových programů, které zároveň doplňují exteriérové komentované vycházky. V případě společné objednávky výukového programu a komentované vycházky získáte zvýhodněnou cenu. Cílem projektu je umožnit žákům poznávat hlouběji místo, kde žijí a studují a posilovat si tak k němu svůj vztah.Jednotlivé programové aktivity budou připraveny na základě regionálních dat ve spolupráci s muzejními pracovníky. Fotodvojice a staré mapy žákům přiblíží místa, jak vypadala kdysi a jakou mají podobu nyní. Zaměříme se na faktické události i souvislosti jako je vliv rozvoje průmyslu a těžby na podobu našeho města a okolní krajinu.
Partneři projektu: Kutná Hora KH net
UKONČENÉ 1.5.2015 - 31.12.2015 žáci ZŠ propozice

KUTNÁ HORA NA TALÍŘI

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy. Žáci obou stupňů ZŠ se mohou těšit na realizaci 2 interiérových výukových programů.V první fázi, která proběhne v květnu a červnu 2015, se zaměříme na zemědělství na Kutnohorsku, v druhé fázi na podzim 2015 pak na ovocnářství a sadovnictví v našem regionu. Programy jsou připraveny s kurátory místních muzeí a jsou zaměřené na regionální výuku. Spadají tedy do „Výchovy k občanství“. Jsou také vhodným doplňkem k tématům „Svět práce“ a „ Výchova ke zdraví“ a vytvoří základ pro praktické využití regionálních plodin při hodinách pracovní výchovy nebo v hodinách zaměřených na zdravou výživu. Při programech se budeme zabývat plodinami kolem nás a tím, které můžeme zařadit mezi regionální, či se seznámíme s vývojem zemědělství na Kutnohorsku.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.5.2015 - 31.12.2015 žáci ZŠ propozice

STROMY A KEŘE - poznej je ve hře

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu v mateřských a základních školách v regionu Středočeského kraje. Bude realizován ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Kačině. Pro školy zde budou připravené tři terénní výukové programy o stromech a dřevinách (1 program pro MŠ, 1 program pro 1. stupeň ZŠ, 1 program pro 2. stupeň ZŠ), které zábavnou formou představí žákům pestrost arboreta na Kačině. K programům bude vytvořena a v prostorách NZM instalována výstava představující jednotlivé dřeviny i jejich využití od historie po současnost doplněná o vzdělávací aktivity. První část programů je realizována v terénu přilehlého parku a druhá část je zaměřena herní prvky v expozici.
Partneři projektu: Středočeský kraj
UKONČENÉ 1.9.2014 - 31.12.2014 žáci MŠ a ZŠ Stř. kraje propozice fotogalerie

ZA PŘÍBĚHY STROMŮ

Doplňující projekt k tématu Stromy a keře, který je zaměřen na obyvatele Kutnohorska. Projekt doplní výstavu v Národním zemědělské muzeu na Kačině besedou ( 20.11.2014) na téma" Významné stromy Kutnohorska a jejich příběhy" a komentovanou vycházkou "Památné aleje Kutnohorska – dědictví krajiny" ( 11.10.2014).
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.8.2014 - 31.12.2014 veřejnost propozice

ROK NA ZAHRADĚ

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu předškolních dětí mateřských školách v regionu Kutnohorska. Je rozdělen na 4 výukové programy pro děti a 1 seminář pro pedagogické pracovníky. Samotné výukové programy probíhají venku v zahradách školek v propojení s přírodou.
Partneři projektu: MAS Lípa pro venkov
UKONČENÉ 1.3.2014 - 31.12.2014 žáci MŠ Kutná Hora propozice fotogalerie

ETNOHRÁTKY ANEB CESTA KOLEM SVĚTA

Cílem projektu je umožnit žákům kutnohorských základních škol učit se o světovém přírodním bohatství, národech a jejich kulturních pokladech formou prožitku a hry. Tři výukové programy pro děti a pět seminářů pro pedagogy provádí účastníky po jednotlivých kontinentech a seznamují je se zajímavostmi typickými pro dané oblasti, ale zejména s tím, co je jim společné. Pedagogové získají metodické i praktické náměty na realizaci multikulturní výchovy ve výuce vzdělávacích oborů výtvarná výchova, literatura, dějepis a zeměpis. Dotované ceny výukových programů platí pro žáky II. stupně ZŠ v Kutné Hoře. Přihlášky na semináře DVPP najdete v sekci semináře.
Partneři projektu: Lepor MAS Lípa pro venkov Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2014 - 31.12.2014 žáci ZŠ 2. stupeň propozice

HRAČKY ZA DVĚ KAČKY

Pro 3. čtvrtletí roku 2013 jsme připravili pro školy vzdělávací projekt HRAČKY NAŠICH PŘEDKŮ, při němž se děti seznámily se životem našich rodičů a prarodičů. Jaký byl kdysi jejich „dětský“ svět a jak si hrají děti v současnosti. Formou tvořivých programů se děti MŠ a ZŠ v Kutné Hoře seznámily, že jejich dědečkům a babičkám stačilo ke hře např. zajímavé polínko, klacíky či brambory a ořechové skořápky. Projektový výukový program poukazoval na jiný styl života dětí na vesnici a odlišný např. na velkém sídlišti. Formou povídání a her si děti tyto rozdíly uvědomily a poznávaly odlišné přístupy, porovnávaly jednotlivé styly života, uvědomovaly si jejich klady i zápory. Součástí programu byl i workshop, kde si děti vyráběly jednoduchou hračku z přírodních materiálů.
Partneři projektu: Kutná Hora MAS Lípa pro venkov
UKONČENÉ 15.9.2013 - 31.12.2013 žáci MŠ a ZŠ propozice fotogalerie
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory