603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

Projekty

O POČASÍ MÁME JASNO?

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po propojení výuky přírodních věd s předměty, které jsou pro děti složitější. Školy hledají možnost propojení s projekty, které dětem usnadní lépe pochopit přírodní a fyzikální vědy, např. hravými aktivitami nebo zajímavými pomůckami. Do Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha bude nainstalována školní meteorologická stanice, která bude sloužit pro badatelské terénní programy. Žáci si v nich prakticky ověří jejich znalosti ze zeměpisu a přírodopisu. Projekt doplňují 2 výukové programy, které dětem názorně ukazují, že předvídat rozmary počasí můžeme nejen díky televizní předpovědi počasí, ale i vlastním pozorováním přírody a pravidelným měřením.
Partneři projektu: Kutná Hora
AKTUÁLNÍ 1.3.2018 - 31.12.2018 ZŠ v Kutné Hoře přihláška

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM

je název nového projektu pro ZŠ z Kutné Hory. Reaguje na poptávku regionálních výukových programů. V průběhu roku se děti při terénním programů dozví, jak se v Kutné Hoře obchodovalo na jednotlivých tržištích, kde byly masné krámy či chlebové lávky a co prodávaly pekáčové báby. V centru Kutné Hory objevíme i první obchodní domy a vše doplníme příběhy obchodnických rodin. V druhé části Kupecké počty nás čekají zajímavosti o mincích a bankovkách a také si vyzkoušíme jak se počítalo podle ve Všeobecném počtáři. Budeme měřit na lokty, stopy i sáhy a vyzkoušíme si i nakupování.
Partneři projektu: Kutná Hora
AKTUÁLNÍ 1.3.2018 - 31.12.2018 žáci ZŠ Kutné Hory přihláška

UČEBNA NA LOUCE

Po úspěšném projektu Učebna v lese se nám podařilo získat finanční prostředky na rozšíření učebny u Národního zemědělského muzea na Kačině. Učebna se rozšíří na přilehlou louku o tři nové panely s tématy: včely, hmyz a zemědělství. Opět bude šedá strana panelů věnovaná dospělým a zelená strana bude pro děti. Projekt doplní nové výukové programy pro děti MŠ a ZŠ s dotovanou dopravou. Programy hravě projí muzejní expozice s terénní výukou. Návštěvníci parku ocení i nové herní prvky, které postupně doplní prostor, kde si mohou s dětmi vše vyzkoušet i mimo otvírají dobu muzea. Areál je volně přístupný veřejnosti.
Partneři projektu: PM
AKTUÁLNÍ 1.1.2018 - 31.12.2018 žáci MŠ a ZŠ přihláška
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory