603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ROZVÍJENÍ AKČNÍCH STRATEGIÍ K JEJICH ŘEŠENÍ

Seminář představuje pedagogům simulační hry jako zajímavou formu výuky, která spadá do prožitkových aktivit umožňující vlastní prožitek a vlastní zkušenost s určitou situací. Pedagogové sami zpracují za pomoci lektorů návrh simulační hry na dané téma. Sami se do simulační hry zapojí. Zároveň získají další náměty jak hravou formou na základě vlastních prožitků přiblížit žákům různá výuková témata. Pro pedagogy z kutnohorských MŠ a ZŠ je dotovaná cena 55,- Kč. Pro pedagogy z regionu MAS LPV je dotovaná cena 275,- Kč. Pomůcky budou upřesněny v e-mailové pozvánce.
Partneři projektu: Kutná Hora MAS Lípa pro venkov
UKONČENÉ Termín semináře: 20.5.2015 Uzávěrka přihlášek: 6.5.2015 učitelé MŠ a ZŠ 4 vyuč. hodiny Obsazeno/kapacita: 0/20 Cena bez slev: 550 Kč
© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory