603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Projekt oživuje vzdělávací nabídku projektových dnů a výukových programů ve spolupráci se záchrannými stanicemi. Školy získají možnost environmentální výuku propojit s mezipředmětovou vazbou a rozšíří výuku o praktickou dílnu zaměřenou na rozvoj manuální zručnosti žáků v jejich ZŠ. Společně tak pomůžeme zvýšit hnízdišť ptáků a úkrytů pro savce v okolí základních škol a tím rozšíříme i biodiverzitu města Kutné Hory. Projektem zároveň propojíme ekologickou výchovu mezi 1. a 2. stupněm na ZŠ v Kutné Hoře a zlepšíme životní prostředí v okolí škol.
Partneři projektu: Kutná Hora
AKTUÁLNÍ 1.3.2019 - 31.12.2019 žáci ZŠ Kutné Hory fotogalerie přihláška

Publikováno 9. 5. 2019

Kutnohorské listy

Autorka: M. Pravdová

Děti si v rámci projektu spolku Pod Horami prohlédly zblízka puštíka a náhlédly do života ptactva zahrad a parků.

Prohlédnout si zblízka puštíka obecného a dozvědět se více z života ptactva našich zahrad a parků měli účastníci projektu Ptačí hodinka, který ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pavlov pořádal spolek Pod Horami. V přírodní učebně v areálu ZŠ Jana Palacha se 2. května prostřídalo několik skupin žáků druhého stupně kutnohorských základních škol, odpolední program byl určen pro školní družiny.

Od ornitoložky Petry Hulvové se děti dozvěděly zajímavé informace o hnízdění a stěhování ptáků. Součástí programu byla krátká vycházka po okolí s určováním hlasů zpěvných ptáků. „Na projektový den budou navazovat i výukové programy a řemeslné dílny s výrobou ptačích budek a krmítek,“ řekla Jitka Lišofská Rosická ze spolku Pod Horami a dodala, že již 10. května se uskuteční setkání s ornitologem Michalem Kavkou s ukázkou kroužkování ptáků.

Projekt se koná za finanční podpory Města Kutné Hory.

 

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory