603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Projekt oživuje vzdělávací nabídku projektových dnů a výukových programů ve spolupráci se záchrannými stanicemi. Školy získají možnost environmentální výuku propojit s mezipředmětovou vazbou a rozšíří výuku o praktickou dílnu zaměřenou na rozvoj manuální zručnosti žáků v jejich ZŠ. Společně tak pomůžeme zvýšit hnízdišť ptáků a úkrytů pro savce v okolí základních škol a tím rozšíříme i biodiverzitu města Kutné Hory. Projektem zároveň propojíme ekologickou výchovu mezi 1. a 2. stupněm na ZŠ v Kutné Hoře a zlepšíme životní prostředí v okolí škol.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 1.3.2019 - 31.12.2019 žáci ZŠ Kutné Hory fotogalerie

Publikováno 9. 5. 2019

Kutnohorské listy

Autorka: M. Pravdová

Děti si v rámci projektu spolku Pod Horami prohlédly zblízka puštíka a náhlédly do života ptactva zahrad a parků.

Prohlédnout si zblízka puštíka obecného a dozvědět se více z života ptactva našich zahrad a parků měli účastníci projektu Ptačí hodinka, který ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pavlov pořádal spolek Pod Horami. V přírodní učebně v areálu ZŠ Jana Palacha se 2. května prostřídalo několik skupin žáků druhého stupně kutnohorských základních škol, odpolední program byl určen pro školní družiny.

Od ornitoložky Petry Hulvové se děti dozvěděly zajímavé informace o hnízdění a stěhování ptáků. Součástí programu byla krátká vycházka po okolí s určováním hlasů zpěvných ptáků. „Na projektový den budou navazovat i výukové programy a řemeslné dílny s výrobou ptačích budek a krmítek,“ řekla Jitka Lišofská Rosická ze spolku Pod Horami a dodala, že již 10. května se uskuteční setkání s ornitologem Michalem Kavkou s ukázkou kroužkování ptáků.

Projekt se koná za finanční podpory Města Kutné Hory.

Projekt Pomáháme přírodě míří do finále.

25. listopad 2019, 13:31

Kutná Hora – Spolek Pod horami v průběhu roku připravil 2 projektové dny, kterých se zúčastnilo 180 dětí z kutnohorských ZŠ. První Ptačí hodinka byl věnován ptactvu našich zahrad a parků, druhý Smysly zvířat byl zaměřen na netopýry, ježky a další živočichy, které najdeme ve městě. „Záměrně jsme volili zvířata, která děti uvidí v přírodě běžně kolem sebe“, uvedla J. Lišofská Rosická ze spolku Pod Horami. Cílem projektu totiž je hlavně ochrana a pomoc živočichům ve městě a okolí školy. Na projektové dny navazovaly výukové programy v Přírodní učebně, kde se děti dozvěděly více o životě, úkrytech a chování živočichů. V třetí fázi projektu spolek připravil řemeslné dílny, kdy si děti v doprovodu zkušeného lektora vyzkoušely výrobu ptačích budek, krmítek, domků pro ježka i budek pro netopýry. S přípravou stavebnic i s realizací projektových dnů pomohla Záchranná stanice Pavlov. Nejčastěji se řemeslných dílen zúčastnily přírodovědné kroužky ZŠ, které jsou na ochranu přírodu více zaměřené. Vyrobené budky a krmítka poslouží dále k environmentální výuce dětí a budou v jarních měsících rozmístěné do okolí zapojených škol.

Projekt byl realizován z rozpočtu Města Kutné Hory.

Autor: J. Novák

 

      

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory