603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

KUTNÁ HORA (P)O ŠKOLE

Další z projektů, které základním školám v Kutné Hoře nabízejí praktickou výuku regionální historie. V průběhu projektu vzniknou 2 nové výukové programy, tentokrát zaměřené na kutnohorské školství. Chceme představit Kutnou Horu dětem i veřejnosti jako město, které mělo i v historii velmi významné místo ve vzdělávání. Už za doby Jezuitů měla Kutná Hora vyhlášené školství, k němu samozřejmě přispěl i Řád sv. Voršily a i Vysokokostelská škola měla své renomé. Celý projekt doplní i beseda pro veřejnost i seminář pro pedagogy.
Partneři projektu: Kutná Hora
UKONČENÉ 6.2.2017 - 31.12.2017 žáci ZŠ KH a veřejnost fotogalerie

Pamatujete si své první vysvědčení? Vzpomínáte na osobnosti Vaší školní docházky?

 TZ : 25. března 2017, 13:31

Kutná Hora – Pokud ano, tak jste vítáni. Spolek Pod Horami se chystá opět vzdělávat i veřejnost. „ Pro letošní rok jsme se zaměřili na kutnohorské školství a  připravili jsme besedu Kutná Hora (p)o škole. Pro širokou veřejnost i pedagogy z regionu, uvedla  Jitka Lišofská Rosická a doplnila: "Budeme velmi rádi, pokud veřejnost dorazí a zavzpomíná na svá školní léta“

Přednášející historik PhDr. Pavel Novák představí historii regionálního školství, připomene např. že děti chodily do školy výhradně pěšky i z okolních obcí, a to až ze vzdálenosti 5 km od Kutné Hory. Ve škole musely dodržovat školní řád, který byl mnohem přísnější než dnes a ještě v 19. století znal tělesné tresty i karcer (vězení).

Beseda se uskuteční v budově Základní školy J. Palacha dne 28. března 2017 od 16.30 hodin. za finančního přispění Města Kutné Hory.

Kutná Hora p(o) škole

Autor:  PhDr. Pavel Novák, 15. prosince 2017

Spolek Pod Horami připravil v roce 2017 vzdělávací program pro školy na téma kutnohorské školství s poněkud provokativním názvem Kutná Hora za školou. Projekt byl určen jak pro žáky kutnohorských škol, tak i pro jejich učitele. Součástí projektu byla beseda, na které vyslechli přednášku o dějinách kutnohorských škol doprovázenou současnými i historickými fotografiemi, po níž následovala diskuse. Jelikož přítomni byli i bývalí učitelé a ředitelé jednotlivých škol, řeč rozhodně nestála a podařilo se dokonce doplnit některá bílá místa v novodobé historii kutnohorských škol. Jedním z plánovaných  výstupů projektu byl seminář pro učitele s terénní vycházkou po městě. Ta byla zaměřena především na školy dnes již zapomenuté, jejichž budovy dnes slouží jinému účelu a na školy, kde původně byl úplně jiný typ školy. Ukázalo se, že paměť místa nepřežije dvě generace a tak ani učitelé nevěděli, že zde bývala např. zdravotní škola. Přestože počasí vycházce příliš nepřálo, vydařila se a učitelé odcházeli spokojeni. Od jarních měsíců přibyly pro žáky i dva výukové programy. Základní školy je využily především pro projektovou výuku. Spolek Pod horami za finanční podpory Města Kutné Hory. realizoval 12 programů pro 243 žáků ZŠ v Kutné Hoře.

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory