603 398 073
Přihlaste se k odběru novinek zde.

ETNOHRÁTKY ANEB CESTA KOLEM SVĚTA

Cílem projektu je umožnit žákům kutnohorských základních škol učit se o světovém přírodním bohatství, národech a jejich kulturních pokladech formou prožitku a hry. Tři výukové programy pro děti a pět seminářů pro pedagogy provádí účastníky po jednotlivých kontinentech a seznamují je se zajímavostmi typickými pro dané oblasti, ale zejména s tím, co je jim společné. Pedagogové získají metodické i praktické náměty na realizaci multikulturní výchovy ve výuce vzdělávacích oborů výtvarná výchova, literatura, dějepis a zeměpis. Dotované ceny výukových programů platí pro žáky II. stupně ZŠ v Kutné Hoře. Přihlášky na semináře DVPP najdete v sekci semináře.
Partneři projektu: Kutná Hora MAS Lípa pro venkov Lepor
UKONČENÉ 1.3.2014 - 31.12.2014 žáci ZŠ 2. stupeň propozice

Článek o projektu Etnohrátky, který vyšel na základě naší tiskové zprávy si můžete přečíst zde: TZ_Etnohratky_6_14

© 2015, POD HORAMI, o.s. ǀ Designed by: Studio Factory